Wydanie czasopisma Autobusy – Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe 2018 nr 12 wspierają:

 Czasopismo Autobusy – Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe objęło patronat nad:

Published: 2018-12-28

Producenci i Poddostawcy/Manufacturers and Suppliers

Bezpieczeństwo i Ekologia/Safety and Ecology

Eksploatacja i Testy/Exploitation and Tests

Efektywność transportu/Transport efficiency

Logistyka/Logistics

Organizacja i zarządzanie/Organization and management