AUTOBUSY – Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe jest miesięcznikiem, który ukazuje się od stycznia 2000 roku. Czasopismo w kompleksowy sposób porusza problematykę ekonomicznych i technicznych aspektów transportu zbiorowego. W czasopiśmie publikowane są artykuły dotyczące strategii przedsiębiorstw transportowych, badań rynkowych i marketingowych w transporcie, uwarunkowań prawnych i ekonomicznych funkcjonowania rynku transportowego w Polsce i w Unii Europejskiej, możliwości wykorzystania funduszy strukturalnych w transporcie publicznym oraz rozwiązań technicznych stosowanych w nowoczesnych autobusach. Szczególna uwaga skierowana jest na systemy bezpieczeństwa, komfortu podróży dla pasażerów i pracy kierowców, niezawodność, jakość wykonania, możliwość zastosowania paliw alternatywnych oraz systemy wspomagające organizację i zarządzanie transportem.

Redakcja czasopisma AUTOBUSY – Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe jest członkiem jury BUS & COACH OF THE YEAR, które wybiera laureatów prestiżowych nagród INTERNATIONAL COACH OF THE YEAR oraz INTERNATIONAL BUS OF THE YEAR.

AUTOBUSY – Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe  są indeksowane w:

Baztech

Index Copernicus International – Journal Master List

PBN - Polska Bibliografia Naukowa

POL-Index

CEON - Biblioteka Nauki

 

Membership