Nowa technologia w ogrzewaniu rozjazdów kolejowych

New technology in heating railway turnouts

  • Janusz Dyduch Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu, Wydział Transportu i Elektrotechniki
  • Piotr Bednarczyk Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu, Wydział Transportu i Elektrotechniki
Keywords: ogrzewanie rozjazdów, ogrzewanie indukcyjne, system sterowania ogrzewaniem rozjazdów, redukcja zużycia energii

Abstract

W artykule omówiony został innowacyjny system ogrzewania rozjazdów kolejowych, który jest w fazie badań. Energia elektryczna jest i będzie coraz droższa, dlatego pozytywne wyniki testów systemu ogrzewania indukcyjnego i wdrożenie samego systemu do eksploatacji mogą przyczynić się w przyszłości do znacznych oszczędności. Prototyp urządzenia jest obecnie badany na stacji Międzylesie (granica państwa).

References

1. Łączyński J.: Rozjazdy kolejowe, Wydawnictwo Komunikacji i Łączności, Warszawa 1976
2. PKP PLK S.A. let-117 „Instrukcja o zapewnieniu sprawności kolei w zimie, Warszawa” 2016
3. Cholewa A., Buda T.: „Inteligentny system indukcyjnego ogrzewania rozjazdów”, referat, Jurata 2017
4. Cholewa A., Kreft O., Buda T.: Inteligentny system indukcyjnego ogrzewania rozjazdów, prezentacja, Jurata 2017
5. https://www.researchgate.net/figure/Design-of-a-geothermal-turnout-heating-system-including-1-a-local-control-and_fig3_224829688
Published
2018-12-20
Section
Eksploatacja i Testy/Exploitation and Tests