Przyczyny powstawania uszkodzeń elektroenergetycznych linii kablowych oraz sposoby ich naprawy

Causes of damage electro-energetic cable lines and methods of their repair

  • Marcin Chrzan Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu, Wydział Transportu i Elektrotechniki
  • Daniel Pietruszczak Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu, Wydział Transportu i Elektrotechniki
  • Jarosław Stankiewicz Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu, Wydział Transportu i Elektrotechniki
Keywords: izolacja powłoki kabla, kabel elektroenergetyczny, przepięcia, zwarcia

Abstract

W artykule omówiono problematykę lokalizacji miejsca uszkodzenia, na skutek zwarć i przerw zupełnych jak i zwarć i przerw niezupełnych, w kablach elektroenergetycznych. Przedstawiono kilka metod lokalizacyjnych, ich porównanie i sposoby zastosowania. Wyszczególniono i przedstawiono najczęstsze przyczyny uszkodzeń lokalizowanych kabli, ich rodzaje i sposoby naprawy. Większość metod sprawdza się w przypadku zastosowania przynajmniej trzech metod lokalizacyjnych łącznie. Przedstawione w artykule sposoby naprawy wykrytych uszkodzeń są sposobami praktycznymi, wykonywanymi na co dzień przez monterów i konserwatorów.

References

1. Arciszewski A., Zawodnik J. J., Linie średniego napięcia w aspekcie awaryjności oraz problemów formalno- technicznych, Zakład Sieci i Automatyki Elektroenergetycznej, Zakład Wysokich Napięć i Materiałów Elektrotechnicznych, Instytut Elektroenergetyki Poli-techniki Poznańskiej, Zeszyt 247, Poznań 2010.
2. Boron S., Nowoczesne metody diagnostyki górniczych kabli elektroenergetycznych, Mechanizacja i Automatyzacja Górnictwa, Nr 9/2010.
3. Bugajska A., Propagacja sygnałów w uszkodzonych liniach długich, Politechnika Świętokrzyska, Kielce 2008.
4. Drzycimski Z., Metody lokalizacji uszkodzeń w kablach miedzianych, Opracowanie w ramach pracy inżynierskiej M. Grobelskiego i G. Rachuby wykonanej pod kierunkiem dr hab. inż. Z. Drzycimskiego, Bydgoszcz 1997.
5. Grobelski M., Przewody i kable elektroenergetyczne, WNT, War-szawa 2000.
6. Grzybowski S., Nowaczyk H., Badania eksploatacyjne i lokalizacja uszkodzeń kabli elektroenergetycznych, WNT, Warszawa 1977.
7. Kujszczyk S. (red.) Praca zbiorowa: Elektroenergetyczne sieci rozdzielcze. Tom 1, PWN, Warszawa 1994.
8. Noske S., Pomiar wyładowań niezupełnych w liniach kablowych średniego napięcia, Acta Energetica, Elbląg 2009.
9. Stankiewicz J., Współczesne metody lokalizacji uszkodzeń w kablach elektroenergetycznych, Praca dyplomowa magisterska, Wydział Transportu i Elektrotechniki Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu, Promotor: Dr inż. Daniel Pietruszczak, Recenzent: Dr hab. inż. Marcin Chrzan, prof. UTH, Radom 2018.
10. Szczerski R., Lokalizacja uszkodzeń kabli elektroenergetycznych i niektóre badania eksploatacyjne linii kablowych, Bielsko- Biała 1996.
11. Tarczyński W., Wpływ otoczenia na warunki lokalizacji uszkodzeń ekranu linii współosiowej, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 2013.
12. Tarczyński W., Metody impulsowe w lokalizacji uszkodzeń w liniach elektroenergetycznych, Politechnika Opolska, Opole 2006.
13. Wasiak I., Elektroenergetyka w zakresie przesyłu i rozdział energii elektrycznej, Politechnika Łódzka, Łódź 2010.
14. Zawadzki Ł., Wpływ właściwości gruntu na oporność elektryczną, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Warszawa 2015.
15. Wieczorek M., Budowa i eksploatacja sieci elektroenergetycznych, www.marwie.net.pl, 2013.
16. http://elektrosystemy.pl/?p=1607
17. SEBA KMT, Metody pomiarów, katalog firmowy
Published
2018-12-20
Section
Eksploatacja i Testy/Exploitation and Tests