Analiza niezawodnościowa wybranych struktur SSWiN

Reliability analysis of selected I&HAS structures

  • Jarosław Łukasiak Wojskowa Akademia Techniczna, Wydział Elektroniki
  • Adam Rosiński Wojskowa Akademia Techniczna, Wydział Elektroniki
Keywords: niezawodność, eksploatacja, system sygnalizacji włamania i napadu, projektowanie

Abstract

Systemy Sygnalizacji Włamania i Napadu (SSWiN) wchodzą w skład elektronicznych systemów bezpieczeństwa. Są one obecnie instalowane w wielu obiektach, które można zaliczyć do obiektów o szczególnym znaczeniu. Różnorodność dostępnych central alarmowych i ich konfiguracji powoduje, że projektanci opracowują projekty SSWiN z zastosowaniem różnych struktur niezawodnościowych. W artykule zaprezentowano zagadnienia dotyczące analizy niezawodnościowej systemów sygnalizacji włamania i napadu.

References

1. Będkowski L., Dąbrowski T., Podstawy eksploatacji, cz. II Podstawy niezawodności eksploatacyjnej, Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa 2006.
2. Dąbrowski T., Bednarek M., Fokow K., Wisnios M., The method of threshold-comparative diagnosing insensitive on disturbances of diagnostic signals, “Przegląd Elektrotechniczny - Electrical Re-view”, 88(11A), 2012, pp. 93-97.
3. Dąbrowski T., Paś J., Olchowik W., Rosiński A., Wiśnios M., Pod-stawy eksploatacji systemów. Laboratorium, Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa 2014.
4. Dyduch J., Paś J., Rosiński A., Podstawy eksploatacji transportowych systemów elektronicznych, Wydawnictwo Politechniki Radomskiej, Radom 2011.
5. Kierzkowski A., Kisiel T., Airport security screeners reliability analysis, in: „Proceedings of the IEEE International Conference on Industrial Engineering and Engineering Management IEEM 2015”, Singapore 2015, pp. 1158-1163.
6. Łubkowski P., Laskowski D., Selected issues of reliable identification of object in transport systems using video monitoring services, in: „Communication in Computer and Information Science”, editor: J. Mikulski, vol. 471. Springer, Berlin Hedelberg 2015, pp. 59-68.
7. Łukasiak J., Rosiński A., Analysis of exploitation process in the aspect of readiness of electronic protection systems, “Diagnostyka”, 2017, vol. 18, no. 4, pp. 37-42.
8. Łukasiak J., Rosiński A., Graphic keypad in intrusion and hold-up alarm systems, “Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej”, 2017, vol. LXVI, nr 4, Warszawa 2017, pp. 215-224, DOI: 10.5604/01.3001.0010.8363.
9. Paś J., Eksploatacja elektronicznych systemów transportowych, Uniwersytet Technologiczno - Humanistyczny, Radom 2015.
10. Paś J., Rosiński A., Wiśnios M., Berczyński R., Stanowisko badawczo-dydaktyczne Systemu Sygnalizacji Włamania i Napadu, „Logistyka”, nr 6/2014, wyd. Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań 2014.
11. Paś J., Rosiński A., Wiśnios M., Majda-Zdancewicz E., Łukasiak J., Elektroniczne systemy bezpieczeństwa. Wprowadzenie do laboratorium, Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa 2018.
12. Paś J., Rosiński A., Selected issues regarding the reliability-operational assessment of electronic transport systems with re-gard to electromagnetic interference, “Eksploatacja i Niezawodność – Maintenance and Reliability”, 2017, 19(3), pp. 375–381, DOI: 10.17531/ein.2017.3.8.
13. Paś J., Shock a disposable time in electronic security systems, „Journal of KONBiN”, 2016, nr 2(38).
14. Paś J., Siergiejczyk M., Interference impact on the electronic safety system with a parallel structure, „Diagnostyka”, 2016, vol. 17, no. 1.
15. PN-EN 50131-1:2009 - Systemy alarmowe - Systemy sygnalizacji włamania i napadu - Część 1: Wymagania systemowe.
16. Rosiński A., Modelowanie procesu eksploatacji systemów telematyki transportu, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2015.
17. Siergiejczyk M., Krzykowska K., Rosiński A., Reliability-exploitation analysis of electronic power systems used for airport security, in: „Safety and Reliability – Theory and Applications”, editors: M. Čepin & R. Briš, CRC Press Taylor & Francis Group, London 2017, pp. 649-654.
18. Siergiejczyk M., Paś J., Rosiński A., Issue of reliability–exploitation evaluation of electronic transport systems used in the railway environment with consideration of electromagnetic interference, “IET Intelligent Transport Systems”, 2016, vol. 10, issue 9, pp. 587–593.
19. Szulc W., Rosiński A., Systemy sygnalizacji włamania. Część 1 – Konfiguracje central alarmowych, “Zabezpieczenia”, nr 2(66)/2009, wyd. AAT, Warszawa 2009.
20. Szulc W., Rosiński A., Wybrane zagadnienia z elektroniki cyfrowej dla informatyków (część II – cyfrowa), Wydawnictwo Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie, Warszawa 2012.
21. Szulc W., Rosiński A., Wybrane zagadnienia z miernictwa i elektroniki dla informatyków (część I – analogowa), Oficyna Wydawnicza WSM, Warszawa 2012.
22. Wiśnios M., Dąbrowski T., Bednarek M., Metoda zwiększania poziomu bezpieczeństwa zapewnianego przez system biometrycznej kontroli dostępu, „Przegląd Elektrotechniczny”, 2015, nr 10, str. 229-232.
Published
2018-12-21
Section
Eksploatacja i Testy/Exploitation and Tests