Komputerowo wspomagane stanowisko do badania mocy nowoczesnych źródeł światła

A computer-aided stand for testing the power of modern light sources

  • Zbigniew Wołczyński Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu, Wydział Mechaniczny
  • Karol Pakosz Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu, Wydział Mechaniczny
  • Paweł Stachyra Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu, Wydział Mechaniczny
Keywords: moc, źródło światła, komputerowa technika pomiarowa

Abstract

W artykule omówiony został sposób pomiaru mocy nowoczesnych źródeł światła takich jak świetlówki kompaktowe i lampy oparte na diodach LED. Odbiorniki zasilane prądem przemiennym (sinusoidalnie zmiennym) pobierają z sieci moc pozorną. Składa się na nią moc czynna i bierna. Nowoczesne źródła światła pobierają z sieci energetycznej prąd o przebiegu znacznie odbiegającym od przebiegu napięcia sieci. Niemożliwy jest zatem dokładny pomiar mocy w sposób tradycyjny. Zaprezentowany w artykule sposób pomiaru wykorzystuje technikę komputerową co pozwala na dokładny pomiar mocy odbiornika przy dowolnych przebiegach napięcia i prądu odbiornika.

References

1. Kurdziel R. Podstawy elektrotechniki, WNT Warszawa 1965.
2. Łucyk C. Elektrotechnika podstawowa, WPW 2006.
3. https://pl.wikipedia.org/wiki/Lampa_LED
4. https://pl.wikipedia.org/wiki/Świetlówka_kompaktowa
5. https://pl.wikipedia.org/wiki/Moc_elektryczna
6. Wołczyński Z. Instrukcja do ćwiczenia p.t. „Pomiar mocy nowoczesnych źródeł światła”
7. Instrukcja obsługi AMBEX LC-030 1612
Published
2018-12-21
Section
Eksploatacja i Testy/Exploitation and Tests