Analiza teoretyczna zjawiska koincydencji i częstości krytycznych paneli akustycznych

Theoretical analysis of coincidence phenomenon and critical frequency determination of acoustic isolation panels

  • Leszek Majkut Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica
Keywords: izolacyjność akustyczna, koincydencja, modelowanie, częstotliwość krytyczna

Abstract

W pracy opisano zjawisko koincydencji oraz podano uproszczone wzory teoretyczne pozwalające na wyznaczenie częstości krytycznej, nierozerwalnie związanej ze zjawiskiem koincydencji. Zrozumienie zjawiska koincydencji oraz znajomość częstotliwości krytycznej są niezbędne przy analizie dynamiki każdego panelu, który jest lub może być pobudzany falą akustyczną. W pracy wyprowadzono zależności pozwalające na wyznaczenie częstości krytycznej w przypadkach gdy panel modelowany jest jako płyta cienka (model Kirchhoffa-Love’a) i płyta gruba (model Mindlina – Reissnera). Zaprezentowano przebiegi zmian wartości częstotliwości krytycznej w funkcji grubości panelu dla różnych materiałów często wykorzystywanych na konstrukcje obudów izolacyjnych maszyn (izolacja od hałasu maszyny).

References

1. Bies D. A., Hansen C. H., Engineering noise control, theory and practice, 4th Ed., Spon Press, London and New York, 2009
2. Brekke A. Calculation method for the transmission loss of single, double and triple partitions. Appl Acoust 1981;14
3. Chazot J., Guyade J., Prediction of transmission loss of double panels with a patch-mobility method, Journal of Acoustical Society of America 121, January 2007
4. Fahy F. Foundations of Engineering Acoustics. San Die-go:Academic Press; 2003.
5. Kenawy, M.A., Elaidy, M.Y., Abd-Elbasseer M. Theoretical determination of critical frequency fc of some acoustic material panels. 12th International Congress on Sound and Vibration 2005
6. Mansilla J., Masson F., Palma I. C. de, Pepino L., Bender L. Sound Insulation of Homogeneous Single Panels: a Comparison Between Real Construction Materials and Several Prediction Models. In: Proc. of 24th International Congress on Sound and Vibration, London; 2017
7. Sikora J. Wytyczne dla projektantów zabezpieczeń wibroakustycznych dotyczące możliwości stosowania nowego zestawu dźwiękochłonno-izolacyjnych przegród warstwowych. Wydawnictwa AGH, Kraków, 2013.
Published
2018-12-21
Section
Eksploatacja i Testy/Exploitation and Tests