Wybrane zagadnienia z zakresu elektrycznego wyposażenia pojazdu dotyczące rozbudowy bazy badawczej realizującej programy nauczania i szkolenia

Selected issues in the field of electric vehicle equipment concerning the extension of the teaching and training programs

  • Mieczysław Pilch Politechnika Warszawska, Wydział Transportu
  • Krzysztof Stypułowski Politechnika Warszawska, Wydział Transportu
Keywords: elektryczne wyposażanie pojazdów, laboratoryjne stanowiska badawcze, pomiary termowizyjne

Abstract

W artykule przedstawiono rozszerzenie możliwości pomiarowych dwóch wybranych stanowisk przeznaczonych do demonstracji systemu klimatyzacji pojazdu oraz samochodowych układów zapłonowych. Modułowa budowa stanowisk umożliwia rozszerzenie ich funkcji pomiarowych i badawczych o diagnostykę termowizyjną. Takie rozszerzenie zakresu badań wyposażania elektrycznego umożliwia jednocześnie wzbogacenie programu dydaktycznego prowadzonych ćwiczeń laboratoryjnych. Zaprezentowano tu również przykładowe termogramy wykonane na w/w stanowiskach.

References

1. Bednarek K., Bałchanowski T. Aspekty dydaktyczne oraz techniczne projektu i budowy stanowiska do badań samochodowych układów zapłonowych. Poznań University of Technology Academ-ic Journals. Electrical Engineering, nr 82, 2015, ss 243-252
2. Krupa K. Koncepcje innowacyjnych pomocy dydaktycznych Pracowni Mechatroniki Samochodowej i ich zastosowanie w kształceniu studentów kierunku mechatronika, w: Edukacja – Technika – Informatyka, nr 3/17/2016
3. Mechatronika Wyposażenie Dydaktyczne Sp. z o.o. Stanowisko demonstracyjne system klimatyzacji pojazdu – climatronic. Opis ćwiczeń, Poznań 2018
4. Mechatronika Wyposażenie Dydaktyczne Sp. z o.o. Układy zapłonowe pojazdu. Opis ćwiczeń, Poznań 2018
5. Minkina W., Pomiary termowizyjne – Przyrządy i metody. Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa, 2004.
6. Plich M., Stypułkowski K. Rozszerzenie zakresu badań alternatora o diagnostykę termowizyjną na stanowisku laboratoryjnym, w: TTS Technika Transportu Szynowego, nr 12/2015, 2015, ss. 1241-1244
7. Plich M., Stypułkowski K. Stanowiska laboratoryjne rozszerzające zakres ćwiczeń dydaktycznych elektrycznego wyposażenia pojazdów, w: Logistyka: czasopismo dla profesjonalistów , nr 6, 2014, ss. 8787-8794
8. Więcek B., De Mey G., Termowizja w podczerwieni. Podstawy i zastosowania, Warszawa, Wydawnictwo PAK, 2011.
9. www.behrhellaservice.com/behr-hella-service/assets/media/ 1334_AC_Broschuere_BHS_Direktkundenversion_PL.pdf
Published
2018-12-21
Section
Eksploatacja i Testy/Exploitation and Tests