Wpływ trajektorii ziarna ściernego na obróbkę cienkościennych tulei cylindrów silników spalinowych przy gładzeniu ze zmienną kinematyką

Influence of the abrasive grain trajectory on the machining of thin-walled cylinder liners of internal combustion engines with variable kinematics of honing

  • Piotr Sender Politechnika Gdańska
Keywords: gładzenie, zmienna kinematyka gładzenia, temperatura gładzenia

Abstract

Gładzenie ze zmienną kinematyką posiada szereg zalet w porównaniu do tradycyjnego gładzenia [1-19], takie jak: mniejsze zużycie narzędzia [12, 13], niższa temperatura obróbki [13], lepsza jakość powierzchni [12, 13] oraz mniejsza odchyłka walcowości [13]. W artykule omówiono zalety zmiennej kinematyki gładzenia. Można założyć, że gładzenia ze zmienną kinematyką „VH” zostanie wdrożone wkrótce w przemyśle, np. w produkcji elementów składowych silników spalinowych.

References

1. Babiczew A.P., Poljanchikov Ju.I., Slavin A.V. (2013): Gładzenie. Министерство образования и науки Российской Федерации. Волгогр. гос. архит.-строит. ун-т; Донской гос. техн. ун-т. – Волгоград.
2. Barylski A., Sender P. (2014): Badania przyrostów średnic i temperatury przedmiotów podczas gładzenia długich otworów w wa-runkach produkcyjnych. w: Mechanik 9, s. 34–43. http://www.mechanik.media.pl/artykuly/badania-przyrostow-srednic-i-temperatury-przedmiotowpodczas-
gladzenia-dlugich-otworow-w-warunkach-produkcyjnych1.html
3. Gashev E.A., Muratov K.R. (2014): Tool Motion in the Honing of Cylindrical Surfaces. w: Russian Engineering Research 34 (4), s. 268–271. DOI: 10.3103/S1068798X14040078.
4. Jocsak J.: The effects of surface finish on piston ring-pack performance in advanced reciprocating engine Systems. Mechanical Engineering Queen's University at Kingston, Massachusetts Insti-tute of Technology.
5. Johansson S., Nilsson P.H., Ohlsson R., Anderberg C., Rosen B.G. (2008): New cylinder liner surfaces for low oil consumption. w: Tribology International 41 (9-10), s. 854–859. DOI: 10.1016/j.triboint.2008.02.012.
6. Khanov A.M., Muratov K.R., Gashev E.A., Muratov R.A.: Kinematic Potential of Honing Machines. w: Russian Engineering Re-search, 2011, Vol. 31, No. 6, 2011 (ISSN 1068798X), s. 607–609. DOI: 10.3103/S1068798X11060104.
7. Khanov A.M., Muratov K.R., Gaszew E.A., Pepelyszewie A.V. (2011): Kinematyka metod gładzenia. Rosyjska Akademia Nauk 13 (4).
8. Knoll G., Rienacker A.: Tribology in Automotive Engine Aplications. Institute for Machine Elements and Design, University Kas-sel.
9. Muratov K.R., Gashev E.A. (2014): Methods of precision hole honing. w: 1Perm national research polytechnic university, Russia, (УДК 620. 923).
10. Podgaetski M., Scherbina K. (2015): Kinematics of cutting holes in honing spiral spring hone (ISSN 2409-9392).
11. Podgaetski M.M., Sczerbina K.K.: УТВОРЕННЯ СКЛАДНОЇ ТРАЄКТОРІЇ РУХУ ЗЕРНА ПРИ ХОНІНГУВАННІ ОТВОРІВ. w: Кіровоградський національний технічний університет, м. Кіровоград, Україна (УДК 621.923.5).
12. Polyanchikov Yu. N., Plotniko A.L., Polyanchikova M.Yu., Kursin O.A., Leshukov A.V.: Honing with Increase in the Cutting Speed (ISSN 1068-798X,). DOI: 10.3103/S1068798X08070228.
13. Sender P. (2018): Variable kinematics of honing process - influence on machined workpiece. ”Trends in the Development of Ma-chinery and Associated Technology” TMT 2018, 18-22 September 2018, Karlovy Vary, Czech Republic; https://www.tmt.unze.ba/proceedings2018.php
14. Yousfi M. (2014): Tribofunctional study of low-friction engine liner textures generated by honing process, dostępne na stronie internetowej: https://pastel.archives-ouvertes.fr/tel-01148194.
15. Yousfi M., Mezghani S., Demirci I., El Mansori M. (2014): Mutual Effect of Groove Size and Anisotropy of Cylinder Liner Honed Textures on Engine Performances. w: AMR 966-967, s. 175–183.
16. Yousfi M., Mezghani S., Demirci I., El Mansori M. (red.) (2016): Texturation mécanique antifriction par rodage du tribo-système segment-cylindre. Présentation du projet d'acquisition d'un tribo-simulateur du fonctionnement moteur. 28 Journees Internation-ales Francophones de Tribologie. Ecole Nationale d'Ingenieurs de Saint-Etienne.
17. Yousfi M., Mezghani S., Demirci I., Mansori E.M. (2015): Gen-eration of circular and elliptic low-friction texture patterns by hon-ing process. Yousfi M., Mezghani S., Demirci I., El Mansori M., 2015.
18. Yousfi M., Mezghani S., I. Demirci L., Mansori E.M. (2016): Tribological performances of elliptic and circular texture patterns produced by innovative honing process. w: Tribology Internation-al. DOI: 10.1016/j.triboint.2016.01.049i.
19. Zhang Y., Yang Y., Niu J., Gong J. (red.): Study on the Impact of Honing Machine Reciprocating Reversing Acceleration upon Re-ticulate Pattern Trajectory.
Published
2018-12-21
Section
Eksploatacja i Testy/Exploitation and Tests