Analiza kinematyki jednotarczowych docierarek laboratoryjnych

Analysis of kinematics of single-disc laboratory lapping machines

  • Adam Barylski Politechnika Gdańska, Wydział Mechaniczny
Keywords: docierarki jednotarczowe, kinematyka, analiza

Abstract

Artykuł porusza problem analizy kinematyki docierarek jednotarczowych. Wykonano wykresy zmienności prędkości i przyspieszenia punktów leżących na powierzchni docieranej w funkcji czasu. Podano różnice w kinematyce docierania na przykładzie dwóch układów wykonawczych docierarek.

References

1. Barylski A., Obróbka powierzchni płaskich na docierarkach, Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, Gdańsk 2013.
2. Barylski A., Parametry kinematyczne docierarek tarczowych, ”TTS. Technika Transportu Szynowego” 2017, nr 12.
3. Materiały informacyjne firmy Engis.
4. Materiały informacyjne firmy Jeng Yueh.
5. Materiały informacyjne firmy Kemet.
6. Materiały informacyjne firmy LAM PLAN.
7. Materiały informacyjne firmy Lapmaster.
8. Materiały informacyjne firmy Lapmaster-Wolters.
9. Połom M., Analiza kinematyki jednotarczowej docierarki laborato-ryjnej, PG, Wydział Mechaniczny, prowadz. pr. A. Barylski, Gdańsk 2017.
10. Spur G., Eichhorn H., Kinematisches Simulationsmodell des Läppscheibenverschleiβes, “IDR” 1997, nr 2.
Published
2018-12-20
Section
Eksploatacja i Testy/Exploitation and Tests