Koncepcja zaopatrzenia Elektrowni Dolna Odra drogą wodną

The concept of the Dolna Odra power plant by waterways

  • Wiesław Galor Akademia Morska w Szczecinie, Wydział Nawigacyjny
  • Waldemar Uchacz Akademia Morska w Szczecinie, Wydział Nawigacyjny
Keywords: drogi wodne śródlądowe, Elektrownia Dolna Odra, węgiel kamienny, gaz skroplony LNG

Abstract

W artkule przedstawiono koncepcję zaopatrzenia w paliwo drogą wodną elektrowni Dolna Odra. Zbudowana w latach 70 elektrownia zaopatrywana jest w węgiel kamienny z polskich kopalń przy wykorzystaniu transportu kolejowego. Wobec korzystnego położenia w pobliżu Odry Wschodniej rozpatrywano możliwość zaopatrywania zakładu drogą wodną. Wymagałoby to budowy portu wodnego. Przeprowadzone wcześniej badania w pełni potwierdziły taką możliwość. Dodatkowym argumentem za budową portu są plany rozwojowe w oparciu o budowę bloków energetycznych zasilanych gazem. Wobec wejścia do eksploatacji Terminala Gazowego LNG w Świnoujściu jest możliwość zaopatrywania elektrowni tym gazem poprzez transport wodny gazu skroplonego. Byłaby to alternatywa do budowy gazociągu lądowego w związku z planowanymi dostawami gazu z Morza Północnego za pomocą gazociągu Baltic- Pipe, którego uruchomienie planowane jest na 2022 rok.

References

1. Ekspertyza w zakresie rozwoju śródlądowych dróg wodnych w Polsce na lata 2016- 2020 z perspektywą do roku 2030. Wyd. MGMiŻŚ. Warszawa 2016.
2. Galor W. The criterion of safety navigation assessment in sea- river shipping. Proc. Of Transnav 09 Conference, Gdynia , 2009.
3. Galor W., Galor A. Nawigacyjne ograniczenia eksploatacji portów w żegludze morsko-rzecznej. Logistyka 3, 2017.
4. Założenia do planów rozwoju śródlądowych dróg wodnych w Polsce na lata 2016-2020 z perspektywą do roku 2030. Uchwała nr 79 Rady Ministrów. Monitor Polski nr 711. Warszawa, 2016.
5. Inwentaryzacja części składowych śródlądowych dróg wodnych o szczególnym znaczeniu transportowym. MGMiŻŚ, Warszawa, 2017.
6. Mikołajczak P., Analiza możliwości transportu towarowego i pasażerskiego na dolnej Wiśle między Toruniem a Gdańskiem. Praca dyplomowa, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgosz-czy, 2018.
7. Studium techniczne- ekonomiczne dostaw węgla droga wodną do elektrowni Dolna Odra. Sprawozdanie z badań. Wyższa Szkoła Morska w Szczecinie. 1988.
Published
2018-12-21
Section
Efektywność transportu/Transport efficiency