Dobór zabezpieczeń dla wyłączników sterowanych radiowo w liniach elektroenergetycznych średniego napięcia SN

Protection of radio controlled switches in MV power grids

  • Marcin Chrzan Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu, Wydział Transportu i Elektrotechniki
  • Daniel Pietruszczak Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu, Wydział Transportu i Elektrotechniki
  • Paweł Sankowski Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu, Wydział Transportu i Elektrotechniki
Keywords: sterowanie radiowe, telematyka, wyłącznik średnich napięć SN

Abstract

W artykule zaprezentowano analizę technologiczno-konstrukcyjną wyłącznika średniego napięcia SN typu GVR RECLOSER sterowanego zdalnie oraz odpowiedniego doboru jego zabezpieczeń.

References

1. Au A., Ciok Z., Maksymiuk J., Łączniki energoelektryczne średnich napięć. Stan obecny i tendencje rozwojowe, Wyd. WNT, Warsza-wa 1984.
2. Budziński P., Nowe rozwiązanie wyłącznika wysokiego napięcia, „Wiadomości Elektrotechniczne” nr 9/2006.
3. Budziński P., Wybrane zagadnienia związane z porównaniem układów trójfazowych okapturzonych jedno- i trójbiegunowo przy napięciu znamionowym do 145 kV, Siemens Sp. z o.o., Warszawa 2005.
4. Budziński P., Wyłączniki próżniowe wysokiego napięcia, Konferencja Naukowo-Techniczna Aparatura Łączeniowa ŁĄCZNIKI, Pie-czyska 2012.
5. COMPASS Solutions for High Voltage Substations. Rozwiązania dla Stacji Elektroenergetycznych Wysokiego Napięcia, ABB Power Technologies SpA Unitr Operativa Adda Publ. FD 519/ENG-PL/March 2001.
6. Ciok Z., Ciok Sł., Łączenia sterowane w liniach i systemach elektroenergetycznych, Elektroenergetyka, nr.1, s. 4 – 13, 1998.
7. Ciok Z., Procesy łączeniowe w układach elektroenergetycznych, Wyd. WNT, Warszawa 1976.
8. Dzierzbicki S., Wyłączniki wysokonapięciowe prądu zmiennego, Wyd. WNT, Warszawa 1966.
9. Dzierzbicki S., Aparaty Elektroenergetyczne, Wyd. WNT, War-szawa 1977.
10. Elbaum J., Elektromagnesy przemysłowe, Wyd. WNT, Warszawa 1964.
11. Kacejko P., Machowski J.: Zwarcia w sieciach elektroenergetycznych. Podstawy obliczeń, Wyd. WNT, Warszawa 1993.
12. Kleiman M., Wyłączniki olejowe i aparaty wysokiego napięcia, „Przegląd Elektrotechniczny” nr 12/1933.
13. Koch B., Maksymiuk J., Łukoodporność rozdzielnic osłoniętych i symulacja zwarć łukowych, Oficyna Wydawnicza P.W., Warszawa 2007.
14. Królikowski C., Technika łączenia obwodów elektroenergetycznych, Wyd. PWN, Warszawa 1990.
15. Kryński J., Elektryczne aparaty rozdzielcze. Kurs ogólny, Wyd. PWN, Warszawa-Łódź 1964.
16. Maksymiuk J., Mechaniczna teoria łączników elektrycznych, Wyd. WNT, Warszawa 1967.
17. Maksymiuk J., Aparaty elektryczne, Wyd. WNT, Warszawa 1997.
18. Maksymiuk J., Aparaty elektryczne w pytaniach i odpowiedziach, Wyd. WNT, Warszawa 1997.
19. Maksymiuk J., Styczniki elektromagnetyczne, Elektro-instalator, 6/2003.
20. Maksymiuk J., SF6 w budowie współczesnych urządzeń elek-trycznych. Elektro­instalator, 12/2008.
21. Markiewicz H., Urządzenia elektroenergetyczne, Wyd. WNT, Warszawa 2001.
22. Nowicz R., Przekładniki napięciowe. Klasyczne, specjalne i nie-konwencjonalne, Wyd. P.Ł., Łódź 2003.
23. Partyka R., Badanie skutków zwarć łukowych w rozdzielnicach osłoniętych, Wyd. P.G., Gdańsk 2006.
24. Sankowski P., Dobór zabezpieczeń dla wyłączników sterowanych radiowo w liniach SN, Praca dyplomowa magisterska, Wydział Transportu i Elektrotechniki Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu, Promo-tor: Dr inż. Daniel Pietruszczak, Recenzent: Dr hab. inż. Marcin Chrzan, prof. UTH, Radom 2018.
25. Tarczyński W., Elektrodynamika aparatów elektrycznych, Wyd. P.Ł., Łódź 2007.
26. Wyłączniki próżniowe średniego napięcia: 12...36 kV - 630...3150 A - 16...50 kA, Katalog VD4, Wyd. ABB sp. z o.o., Leszno 2013.
27. http://stanel.pl/wp-content/uploads/2012/10/wylacznik_sci4_m.jpg
28. http://www.low-medium voltge.siemens.pl/images_content/Content_LMV/LV_3AH5_dimensions12.png
29. http://www.elkomtech.com.pl/typo3temp/pics/84979f8166.png
30. http://www.zoen.pl
31. Chaban A., Lis M., Szafraniec A., Chrzan M., Levoniuk V.: Inter-disciplinary modelling of transient processes in local electric power systems including long supply lines of distributed parameters, Konferencja Applications of Electromagnetics in Modern Tech-niques and Medicine (PTZE) 2018, Strony 17-20, DOI: 10.1109/PTZE.2018.8503085, Wydawca IEEE, 2018/9/9.
32. Czaban A., Marek Lis, Chrzan M., Szafraniec A., Levoniuk V.: Mathematical modelling of transient processes in power supply grid with distributed parameters; Przegląd Elektrotechniczny, ISSN 0033-2097, R. 94 NR 1/2018, 2018/1/1.
Published
2018-12-20
Section
Eksploatacja i Testy/Exploitation and Tests