Wybrane uszkodzenia i zużycia zestawów kołowych pojazdów szynowych

Selected damage and wear of wheelsets of rail vehicles

  • Sławomir Kowalski Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu
  • Piotr Lachowski Politechnika Krakowska, Wydział Mechaniczny
Keywords: zużycie frettingowe, transport szynowy, zestawy kołowe

Abstract

W artykule zaprezentowano przykładowe zużycia i uszkodzenia zestawów kołowych pojazdów szynowych. Obok zużycia i uszkodzeń kół i osi, które są identyfikowane podczas codziennej obsługi diagnostycznej wskazano na zużycie frettingowe, rozwijające się w połączeniu wtłaczanym koło-oś. Ten rodzaj zużycia jest trudny do rozpoznania, a przyczynia się do rozwoju zużycia zmęczeniowego, które może doprowadzić do pęknięcia osi lub poluzowania połączenia, doprowadzając w konsekwencji do wykolejenia pojazdu.

References

1. Bill R.C. – „Fretting wear and fretting fatigue – how are they related”. Trans. ASME Journal of Lubrication Technology 1983, vol. 105
2. Guzowski S. – „Analiza zużycia frettingowego w połączeniach wciskowych na przykładzie osi zestawów kołowych pojazdów szy-nowych”. Monografia 284, Politechnika Krakowska. Kraków 2003
3. Karwala K., Kulikowski H., Tułecki A. – „Technologiczne problemy trwałości zestawów kołowych pod kątem przystosowania pojazdów szynowych do zwiększonych prędkości”. Rozprawa doktor-ska, Politechnika Krakowska, 1991
4. Kądziołka T., Kowalski S. – „Badania modelowe zużycia frettingowego w połączeniu koło–oś”. Prace Instytutu Technicznego PWSZ, Nowy Sącz 2007
5. Kowalski S. – „Influence of molybdenum coating on fretting wear development in clamped joint”. Journal of the Balkan Tribological Association 2016, vol. 22 (2A-I)
6. Kwaśnikowski J., Małdziński L., Borowski J., Firlik B., Gramza G. – „Analiza przyczyn przyspieszonego zużycia powierzchni tocznych kół autobusu szynowego SA 108 (215M)”. Pojazdy Szynowe 2/2007
7. Ławrynowicz Z., Skibicki A. – Badanie wybranych przypadków uszkodzenia powierzchni tocznej kół monoblokowych w aspekcie ich mikrostruktury”. Studies & Proceedings of Polish Association for Knowledge Management 79/2016
8. Neyman A. – „Fretting w elementach maszyn”. Wydawnictwa Politechniki Gdańskiej. Gdańsk 2003
9. Piec P. – „Mechanizm powstawania zużycia falistego kół tocznych wagonów w warunkach hamowania klockowego oraz sposoby przeciwdziałania”. Monografia 71, Politechnika Krakowska 1988
10. Szudyga M. – „Diagnozowanie metodą magnetyczną procesów zmęczeniowych stali stosowanej do kół i obręczy kolejowych ze-stawów kołowych”. Rozprawa doktorska, Politechnika Śląska, 2011
11. Waterhouse R.B. – „Fretting corrosion”. Pergamon Press Ltd. Oxford 1972
12. Waterhouse R.B. – „Fretting fatigue”. Applied Science Publishers Ltd. London 1981
13. Waterhouse R.B. – „Fretting wear”. Wear 1984, vol. 100
Published
2018-12-21
Section
Eksploatacja i Testy/Exploitation and Tests