Stanowisko do badań zmęczeniowych obiegowej przekładni cykloidalnej

Research position for testing cyclo gear fatigue

  • Joanna Matczak Politechnika Łódzka, Katedra Pojazdów i Podstaw Budowy Maszyn
  • Kamil Matczak Politechnika Łódzka, Katedra Pojazdów i Podstaw Budowy Maszyn
Keywords: przekładnia cykloidalna, badania zmęczeniowe

Abstract

W artykule omówione zostało stanowisko do badań trwałości zmęczeniowej węzłów tocznych oraz trwałości zazębienia obiegowej przekładni cykloidalnej. Szczególną uwagę poświęcono budowie przekładni cykloidalnej oraz poszczególnym elementom stanowiska badawczego. Autorzy przedstawili możliwości pomiarowe stanowiska dzięki zastosowanym dodatkowo czujnikom.   

References

1. Bednarczyk S., Określenie geometrii koła zębatego w obiegowej przekładni cykloidalnej, Zeszyty naukowe Politechniki Śląskiej, Transport z. 82, Katowice 2014,
2. Chmurawa M., Obiegowe przekładnie cykloidalne z modyfikacją zazębienia, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, Gliwice 2002,
3. Chmurawa M., Olejek G.: Zazębienie cykloidalne przekładni planetarnej, Zeszyty Naukowe Pol. Śl., seria Transport, 1994,
4. Chmurawa M., Warda B., Prognozowanie trwałości tocznych węzłów przekładni cykloidalnej z korygowanym zazębieniem, Tribologia 4-2003, Radom, 2003,
5. Rutkowski Andrzej, Części Maszyn, WSIP, Warszawa 2007,
6. Warda B., Stanowisko do badania trwałości zazębienia obiegowej przekładni cykloidalnej, Tribologia 6-2006, Radom, 2006,
7. http://www.cantonigroup.com/pl/motors/celma_indukta/series/100/tr%C3%B3jfazowe-silniki-klatkowe-jednobiegowe-og%C3%B3lnego-stosowania-seria-2sg-sg-sh-ie1/
8. http://www.cantonigroup.com/pl/motors/indukta/product/334/sg-160l-8/
9. http://www.dpaonthenet.net/article/92175/Amplifier-offers-eight-individually-configurable-channels.aspx
Published
2018-12-21
Section
Eksploatacja i Testy/Exploitation and Tests