Wpływ modernizacji lokomotyw eksploatowanych w Polsce na emisję związków toksycznych w spalinach

Impact of modernization of locomotives operated in Poland on the emission of toxic compounds in exhaust gases

  • Maciej Andrzejewski Instytut Pojazdów Szynowych „TABOR” w Poznaniu
  • Paweł Daszkiewicz Instytut Pojazdów Szynowych „TABOR” w Poznaniu
  • Łukasz Rymaniak Politechnika Poznańska, Wydział Inżynierii Transportu
  • Jerzy Merkisz Politechnika Poznańska, Wydział Inżynierii Transportu
  • Michalina Kamińska Politechnika Poznańska, Wydział Inżynierii Transportu
Keywords: zanieczyszczenia środowiska, transport kolejowy, modernizacja, ochrona środowiska

Abstract

W artykule skupiono się na wpływie programu modernizacji taboru kolejowego obejmującego kompleksową przebudowę lokomotyw spalinowych przy założeniu wymiany ich jednostek napędowych na silniki spełniające normę Stage IIIA. W  artykule poruszono temat taboru eksploatowanego na terenie Polski oraz przedstawiono regulacje prawne dotyczące emisji spalin w lokomotywach. Efektem końcowym było oszacowane emisji związków toksycznych z lokomotyw przed i po modernizacji oraz porównanie tych wyników.

References

1. DYREKTYWA 2004/26/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 21 kwietnia 2004 r.
2. Mały rocznik Statystyczny Polski 2018, Warszawa 2018.
3. Marciniak Z., Pielecha I. „Wymagania w zakresie ograniczenia emisji toksycznych składników spalin przez spalinowe pojazdy trakcyjne”, „Technika Transportu Szynowego”, 12/2006.
4. Marciniak Z., Stawecki W., Pielecha I., Pielecha J., „Ekologiczne aspekty spalinowych pojazdów szynowych eksploatowanych na krajowych liniach kolejowych”, „Logistyka”, 4/2010.
5. Merkisz J., Pielecha I., Andrzejewski M., Daszkiewicz P., Stawecki W., “Legal conditions in the aspect of pollutant emissions from ex-haust systems of rail vehicles engines”, Jurnal of KONES Power-train and Transport, 2018, Vol. 25, No. 1.
6. Merkisz-Guranowska A., Stawecka H., „Recykling pojazdów szynowych”, IPS TABOR, Poznań, 2018.
7. Ożóg M., „Wymagania w zakresie ograniczenia emisji spalin przez tabor kolejowy i konsekwencje dla przedsiębiorstw kolejowych”, „Technika Transportu Szynowego”, 6/2008.
8. Pokropiński B., „Lokomotywy spalinowe produkcji polskiej”, Warszawa, WKiŁ, 2009.
9. Stawecki W., Marciniak Z., Pielecha I., Pielecha J., „Ekologiczne aspekty modernizacji lokomotyw spalinowych w Polsce”, Prace naukowe Politechniki Warszawskiej, 2013.
10. Tomaszewski F., Wojciechowska E. „Transport kolejowy, a ochro-na środowiska”, „Czasopismo Techniczne”, 2/ 2011.
Published
2018-12-17
Section
Bezpieczeństwo i Ekologia/Safety and Ecology