Diagnozowanie systemu multibiometrycznego dla wybranego obiektu transportowego

Diagnostic station for a multibiometric system for a selected transport object

  • Jacek Paś Wojskowa Akademia Techniczna, Wydział Elektroniki
Keywords: biometria, eksploatacja, diagnostyka, techniki rozpoznania, odcisk palca

Abstract

Systemy multibiometryczne stosowane w obiektach transportowych w przeciwieństwie do „zwykłych” systemów biometrycznych wykorzystują kilka technik rozpoznania, np. odcisku palca, tęczówki, głosu lub twarzy. Urządzenia biometryczne niekiedy stanowią  część składową elektronicznych systemów bezpieczeństwa. Systemy te są obecnie instalowane w wielu obiektach transportowych – stacjonarnych i niestacjonarnych gdzie występuje duże natężenie ruchu osobowego. Urządzenia te stosuje się dla terenów najczęściej rozległych obszarowo, port lotniczy, baza logistyczna lub dworzec kolejowy. W artykule przedstawiono zagadnienia dotyczące stanowiska diagnostycznego dla systemu biometrycznego który w swojej strukturze posiada klika prostych technik identyfikacyjnych.

References

1. Dąbrowski T., Paś J., Olchowik W., Rosiński A., Wiśnios M., Podstawy eksploatacji systemów. Laboratorium, Wojskowa Aka-demia Techniczna, Warszawa 2014.
2. Dyduch J., Paś J., Rosiński A., Podstawy eksploatacji transpor-towych systemów elektronicznych, Wydawnictwo Politechniki Ra-domskiej, Radom 2011.
3. Migdalski J., Inżynieria niezawodności – poradnik, ATR Byd-goszcz 1992.
4. Łubkowski P., Laskowski D., Selected issues of reliable identification of object in transport systems using video monitoring ser-vices, in: „Communication in Computer and Information Science”, editor: J. Mikulski, vol. 471. Springer, Berlin Hedelberg 2015, pp. 59-68.
5. Łukasiak J., Rosiński A., Analysis of exploitation process in the aspect of readiness of electronic protection systems, “Diagnostyka”, 2017, vol. 18, no. 4, pp. 37-42.
6. Paś J., Eksploatacja elektronicznych systemów transportowych, Uniwersytet Technologiczno - Humanistyczny, Radom, 2015.
7. Niziński S., Eksploatacja obiektów technicznych, Wydawnictwo Instytutu Technologii Eksploatacji, Radom 2002.
8. Paś J., Rosiński A., Wiśnios M., Majda-Zdancewicz E., Łukasiak J., Elektroniczne systemy bezpieczeństwa. Wprowadzenie do laboratorium, Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa 2018.
9. Paś J., Rosiński A., Selected issues regarding the reliability-operational assessment of electronic transport systems with re-gard to electromagnetic interference, “Eksploatacja i Niezawodność – Maintenance and Reliability”, 2017, 19(3), pp. 375–381, DOI: 10.17531/ein.2017.3.8.
10. Paś J., Shock a disposable time in electronic security systems, „Journal of KONBiN”, 2016, nr 2(38).
11. Żółtowski B., Podstawy diagnostyki maszyn, Akademia Techniczno-Rolnicza w Bydgoszczy, Bydgoszcz 1996.
12. Paś J., Siergiejczyk M., Interference impact on the electronic safety system with a parallel structure, „Diagnostyka”, 2016, vol. 17, no. 1.
13. Rosiński A., Modelowanie procesu eksploatacji systemów telematyki transportu, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszaw-skiej, Warszawa 2015.
14. Paś J., Wspomaganie komputerowe procesu eksploatacji systemów bezpieczeństwa, „Biuletyn WAT”, 2(666) 2012 Vol. LXI.
15. Siergiejczyk M., Paś J., Rosiński A., Issue of reliability–exploitation evaluation of electronic transport systems used in the railway environment with consideration of electromagnetic interference, “IET Intelligent Transport Systems”, 2016, vol. 10, issue 9, pp. 587–593.
16. Białek K., Paś J.: Exploitation of selected railway equipment - conducted disturbance emission examination, “Diagnostyka”, 2018, Vol. 19, No. 3.
Published
2018-12-21
Section
Eksploatacja i Testy/Exploitation and Tests