Systemy i programy informatyczne w zarządzaniu bezpieczeństwem i higieną pracy stosowane w dydaktyce

IT systems and programs in health and safety management used in didactic

  • Stanisław Kowalczyk Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach. Wydział Administracji i Bezpieczeństwa
Keywords: bezpieczeństwo, systemy informatyczne, zarządzanie bezpieczeństwem

Abstract

W artykule omówiono zasady wykorzystania programów informatycznych w kształceniu studentów studiów licencjackich w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy w uczelni niepublicznej.

Scharakteryzowano dostępne systemy wspomagające ocenę ryzyka zawodowego.

References

1. Biernacki A., Garbacki R., Kurowski J., Piętka M., Suchecka M., Komputerowy System Wspomagający Zarządzanie Bezpieczeństwem i Higieną Pracy STER. CIOP, Warszawa 2015.
2. https://www.ciop.pl Narzędzia On-line
3. https://www.ciop.pl Oferta. Bazy danych i programy
4. https://oshwiki.eu/wiki/A_wholeschool_approach_to_OSH_education
5. [https://oiraproject.eu/pl/what-oira
6. Koradecka D., (red.) Bezpieczeństwo pracy i ergonomia. CIOP, Warszawa 1999.
7. Koradecka D., Nauka o pracy - bezpieczeństwo, higiena ergonomia. Pakiet edukacyjny dla uczelni wyższych. http://seka.ciop.pl/pl/1262/nauka_o_pracy_bezpieczenstwo_higiena_ergonomia
8. Makarewicz G., Ocena ryzyka zawodowego. 2. STER-wspomaganie komputerowe. CIOP, Warszawa 2000.
9. Ocena ryzyka zawodowego. Praktyczny informator. Wydawnictwo Wiedza i praktyka Sp. z o.o., Warszawa 2015.
10. Pawłowska Z., Podgorski D., Ocena ryzyka zawodowego jako element systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy,[w:] Zawieska W.M.(red) Ocena ryzyka zawodowego. Podstawy metodyczne. CIOP, Warszawa 1999
11. Rozporządzenie ministra pracy i polityki socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (t.j. Dz.U.2003.169.1650)
12. Zawieska W.M.,(red) Ocena ryzyka zawodowego. Podstawy metodyczne. CIOP, Warszawa 1999.
Published
2018-12-27
Section
Organizacja i zarządzanie/Organization and management