Symulacja ruchu elektrycznych pojazdów trakcyjnych, jako środek pomocniczy w projektowaniu lub diagnostyce istniejących linii kolejowych

Simulation of the traffic of electrical traction vehicles as an auxiliary equipment for designing or diagnostics of existing railway lines

  • Konrad Krzysztoszek Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu, Wydział Transportu i Elektrotechniki
  • Dariusz Podsiadły Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu, Wydział Transportu i Elektrotechniki
Keywords: transport kolejowy, trakcja elektryczna, modelowanie

Abstract

Podstawową wielkością fizyczną łączącą elektryczny pojazd trakcyjny z układem zasilania linii kolejowej jest napięcie na jego pantografie. Od jego wielkości zależy moc pojazdu, pobierany prąd, a co za tym idzie siła napędowa na kołach pojazdu. Napięcie to stanowi również podstawowy parametr (w sieci 3 kV DC ) wpływający na przepustowość linii kolejowej.

W artykule przedstawiony jest model obliczeniowy ruchu elektrycznych pojazdów trakcyjnych w zadanym obszarze zasilania.

References

1. Szeląg A., Zagadnienia analizy i projektowania systemu trakcji elektrycznej prądu stałego z zastosowaniem technik modelowania i symulacji. Prace naukowe PW, Warszawa 2002.
2. Siergiejczyk M., i inni, Koleje dużych prędkości w Polsce. Mono-grafia pod redakcją naukową M. Sirgiejczyka. Instytut Kolejnictwa, Warszawa 2015.
3. Rojek A., System zasilania linii dużych prędkości w Polsce – wy-brane problemy. Instytut Kolejnictwa, Warszawa 2011.
4. Kruczek W., Zastosowanie programu MATHCAD do symulacji napięcia na pantografie, przepływu prądów obciążeniowych i zwarciowych w sieci trakcyjnej. Instytut Kolejnictwa, Warszawa 2016.
5. Kacprzak J., Teoria trakcji elektrycznej. WPW Warszawa 1991.
6. Podoski J., Kacprzak J., Mysłek J., Zasady trakcji elektrycznej. WKiŁ Warszawa 1981.
7. Mierzejewski L., Szeląg A., Gałuszewski M., System zasilania trakcji elektrycznej prądu stałego. WPW Warszawa 1989.
8. Szeląg A., Analiza wpływu napięcia w sieci trakcyjnej na charakterystyki trakcyjne pojazdu z napędem asynchronicznym zasilanego w systemie trakcji prądu stałego. MET’99, Warsaw September 23-25 1999.
Published
2018-12-21
Section
Eksploatacja i Testy/Exploitation and Tests