Wybrane problemy logistyczne przedsiębiorstwa transportu artykułów spożywczych

Selected logistics problems of a food transport company

  • Zbigniew Matuszak Akademia Morska w Szczecinie, Wydział Mechaniczny
  • Patryk Milewski Akademia Morska w Szczecinie, Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Transportu
  • Iwona Żabińska Politechnika Śląska, Wydział Organizacji i Zarządzania
Keywords: przedsiębiorstwo transportowe, problemy logistyczne

Abstract

Scharakteryzowano problemy logistyczne przedsiębiorstwa transportu artykułów spożywczych. Zagadnienie opisano na podstawie jednego z przedsiębiorstw mających swoją siedzibę na terenie Szczecina. Przedstawiono zakres działania przedsiębiorstwa uwzględniając jego specyfikę. Zwrócono uwagę na procesy logistyczne funkcjonujące w przedsiębiorstwie. Dokonano próby wskazania kierunków usprawnienia funkcjonowania przedsiębiorstwa.

References

1. Blaik P., Logistyka, PWE, Warszawa 2001.
2. Drucker P., Menedżer skuteczny, AE Kraków, Kraków 1994.
3. Dudycz T., Osbert-Pociecha G., Efektywność- rozważania nad istota i pomiarem, Wyd. UE we Wrocławiu, Wrocław 2010.
4. Gołembska E., Podstawy logistyki, Wyd. Naukowe Wyższej Szkoły Kupieckiej, Łódź 2006.
5. Jedliński M., Zarządzanie systemami logistycznymi, Wyd. US, Szczecin 1998.
6. Kisperska-Moroń D., Krzyżaniak S., Logistyka, ILIM, Poznań 2009.
7. Krawczyk S., Logistyka w zarządzaniu marketingiem, AE, Wrocław 2000.
8. Michlowicz E., Podstawy logistyki przemysłowej, AHG, Kraków 2002.
9. Szymonik A., Logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw, cz.1, Difin, Warszawa 2010.
10. www.flickr.com/photos/bonsaitruck/6246452302 (dostęp 4.10.2018).
11. www.placesmap.net/PL/Run-Trans-MYJNIA-CYSTERN-545361/ (dostęp 4.10.2018).
Published
2018-12-27
Section
Organizacja i zarządzanie/Organization and management