Symulacja wydajności procesu produkcyjnego – studium przypadku

The simulation of production performance – a case study

  • Karina Janisz Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu, Instytut Techniczny
  • Izabela Szczurek Fakro Sp. z o. o.
Keywords: symulacja, proces produkcyjny, wydajność

Abstract

W artykule omówione zostały możliwości zastosowania symulacji komputerowej do analizy wybranego procesu produkcyjnego. Badania przeprowadzono w oparciu o dane z  zakładu produkującego pakiety szybowe z gotowych formatek szklanych. W symulacji uwzględniono dostępność maszyn i średni czas napraw dla poszczególnych maszyn. Zaprezentowano przykładowy model i przeanalizowano różne rozwiązania organizacyjno-logistyczne. Przeprowadzone symulacje pozwoliły na bezpośrednią identyfikację obszarów zwiększenia wydajności. Wskazano na rozwiązanie pozwalające na osiągnięcie największej wydajności procesu.

References

1. Bangsow S., Manufacturing simulation with Plant Simulation and SimTalk, SpringerVerlag Berlin Heidelberg 2010
2. Berlińska J., Modelowanie procesów logistycznych w aspekcie utrzymania ruchu, Logistyka 2012, nr 5,
3. Cisowski T., Wojciechowski Ł. Wydajność łańcuchów dostaw węgla, Projektowanie i sterowanie procesami pod red. Janczarek M.M., Lipski J., Politechnika Lubelska, Lublin 2013
4. Ciszak O., Komputerowo wspomagane modelowanie i symulacja procesów produkcyjnych. Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Budowa Maszyn i Zarządzanie Produkcją Nr 6. Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, s. 39-45, 2007
5. Danilczuk W., Cechowicz R., Gola A., Analiza konfiguracji linii produkcyjnych na podstawie modeli symulacyjnych, Informatyczne systemy zarządzania, Koszalin, 2014.
6. Gołda G., Gwiazda A., Kampa A., Monica Z., Zastosowanie systemów komputerowego wspomagania w planowaniu działań logi-stycznych. Aspekty Logistyczne w Biznesie pod red. Kowalska K, Sobczak P., WSB Dąbrowa Górnicza, 2015.
7. Janisz K., Mikulec A., Górka K. Symulacja procesu produkcyjnego w aspekcie jego logistyki, wydajności i niezawodności, Autobusy 6/2017
8. Karkula, M., Weryfikacja i walidacja dynamicznych modeli symulacyjnych procesów logistycznych, Logistyka 2012, nr 2, s.717-726.
9. Kłos, S., Patalas-Maliszewska J., Symulacja przebiegu procesów produkcyjnych w systemach przepływowych w oparciu o oprogramowanie Tecnomatix Plant Simulation w: R. Knosala (red.), Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji Opole, Oficyna Wy-dawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, 2016.
10. Kostrzewski M., Porównanie metod projektowania magazynu – projektowanie wg procedury analitycznej oraz przy użyciu narzę-dzia symulacyjnego. Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej z.70 Transport 2009
11. Małecki K., Szarafińska M., Modelowanie procesów logistycznych w przedsiębiorstwie wirtualnym, Polskie Stowarzyszenie Zarządzania Wiedzą, Seria: Studia i Materiały nr 17, 2008
12. Stadnicka D., Mach A., Symulacja pracy linii produkcyjnej na przykładzie praktycznym, Zarządzanie Przedsiębiorstwem Nr 2, 2011
13. Szczurek I. Optymalizacja wybranego procesu produkcyjnego na bazie różnych scenariuszy, Praca dyplomowa na kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji, PWSZ w Nowym Sączu, 2018
Published
2018-12-27
Section
Logistyka/Logistics