Komputerowo wspomagane stanowisko do badania tranzystorów stosowanych w motoryzacji

A computer-assisted stand for testing transistors used in the automotive industry

  • Zbigniew Wołczyński Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu, Wydział Mechaniczny
  • Marek Stępniewski Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu, Wydział Mechaniczny
Keywords: rodzaje i funkcje tranzystorów, tranzystor, tranzystor w motoryzacji

Abstract

W artykule omówiony został tranzystor jako element elektroniczny coraz częściej wykorzystywany w motoryzacji. Zaprezentowano rodzaje, typy oraz sposoby doboru i diagnozowania tranzystorów w ujęciu dla zastosowań motoryzacyjnych. Wskazano najważniejsze cechy tranzystora w zastosowaniach motoryzacyjnych. Pokazano sposoby pomiaru najistotniejszych parametrów tranzystora dla zastosowań motoryzacyjnych, w tym wykorzystanie komputerowej techniki pomiarowej w szybkim uzyskaniu istotnych charakterystyk tranzystora

References

1. https://pl.wikipedia.org/wiki/MOSFET
2. https://pl.wikipedia.org/wiki/Tranzystor_polowy_złączowy.
3. https://pl.wikipedia.org/wiki/Tranzystor_bipolarny
4. Wołczyński Z.: Badanie tranzystorów stosowanych w motoryzacji, Instrukcja do ćwiczenia z przedmiotu Elektronika Samochodowa oraz Elektrotechnika i elektronika
5. M. Stępniewski, Wołczyński Z.: Sposób pomiaru położenia zaworu EGR napędzanego silnikiem krokowym. Autobusy, Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe – zeszyt 12/2016, tom R 17, s.1362-1365
6. Wołczyński Z., Stępniewski M.: Metoda pomiaru parametrów elektrycznych wysterowania wtryskiwacza benzyny w systemie GDI. Autobusy, Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe – zeszyt 6/2016, tom R 17, s.1225-1227
Published
2018-12-21
Section
Eksploatacja i Testy/Exploitation and Tests