Return to Article Details Izomorfizm półgrupy charakterystycznej sumy prostej i iloczynu prostego „G” i AG automatów asynchronicznych silnie spójnych i ustalonych analogów ich rozszerzeń związanych z izomorfizmami DFASC2 Download Download PDF