Poprawa sprawności energetycznej silnika spalinowego zasilanego paliwem gazowym

Increasing the efficiency of the gas fueled combustion engine

  • Radosław Figura Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu, Wydział Transportu i Elektrotechniki
  • Sebastian Sadowski Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu, Wydział Transportu i Elektrotechniki
  • Paweł Religa Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu, Wydział Materiałoznawstwa, Technologi i Wzornictwa
Keywords: układ zasilania silnika spalinowego, regulator ciśnienia paliwa, sprawność, paliwa gazowe

Abstract

W świetle postępującego wyczerpywania się zasobów tradycyjnych paliw płynnych prowadzone są prace nad możliwością uzupełnienia ich paliwami gazowymi. Jedną z takich propozycji jest biogaz. Biogaz może być przekształcany zarówno w energię elektryczną, jak i ciepło w silnika spalinowych. Pracy układu zasilania oraz samego silnika spalinowego towarzyszą straty energii na poziomie 60-65%. W celu poprawienia sprawności ogólnej takich układów przeprowadza się szeregi prac i badań. W artykule poruszono zagadnienie strat energii kinetycznej paliwa gazowego wynikających z pracy regulatora ciśnienia paliwa. Zaproponowano zastąpienie tradycyjnego regulatora ciśnienia stacją turbinową zasilania elektrycznego. Wykazano, że układ taki umożliwia wykorzystanie energii redukcji ciśnienia gazu co wpływa korzystnie na poprawę całkowitej sprawności energetycznej silnika.

References

1. http://zss.lublin.eu/wp-content/uploads/2016/09/4.6-Sprawnosc-silnika.pdf
2. Olszowiec P. Rozdział 3. Efektywność pracy silnika spalinowego. Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu. Radom.
3. Chmielniak T., Rusin A., Czwiertnia K., Turbiny gazowe. Maszyny przepływowe tom 25, Zakład Narodowy im. Ossolińskich Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk. Wrocław 2001
4. Perycz S., Turbiny parowe i gazowe. Maszyny przepływowe tom 10, Zakład Narodowy im. Ossolińskich Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk. Wrocław 1992.
5. Ambrozik A., Podstawy teorii tłokowych silników spalinowych. Politechnika Warszawska. Warszawa 2012.
6. Gundlach W.R. : Podstawy maszyn przepływowych i ich systemów energetycznych, WNT, Warszawa 2008
7. Kryllowicz W., Kantyka K., Małe turbiny parowe dla energetyki rozproszonej – uwarunkowania techniczno-ekonomiczne.
8. Chrzanowski W., Turbiny Parowe, Politechnika Warszawska.
9. http://pogp.pl/pl/lpg/
10. http://fluid.wme.pwr.wroc.pl/~spalanie/dydaktyka/spalanie_wyklad_mechanika/PALIWA/2_Paliwa_gazowe.pdf
Published
2018-12-20
Section
Eksploatacja i Testy/Exploitation and Tests