Analiza technologiczności konstrukcji uchwytów obróbkowych

Evaluation of producibility of fixture

  • Adam Barylski Politechnika Gdańska, Wydział Mechaniczny
Keywords: uchwyty obróbkowe, technologiczność konstrukcji, ocena ilościowa

Abstract

Przedstawiono propozycje oceny technologiczności konstrukcji specjalnych uchwytów obróbkowych. Przyjęto kryteria ilościowe oceny cech użytkowych i technologicznych, głównie w aspekcie montażu oprzyrządowania. Zaproponowana metoda może być szczególnie przydatna podczas projektowania obiektów technicznych przez mniej doświadczonych konstruktorów lub w procesie kształcenia mechaników technologów.

References

1. Barylski A., Ilościowa ocena technologiczności konstrukcji uchwytów obróbkowych., "Systemy Wspomagania w Inżynierii Produkcji" 2017, vol. 6, nr 5.
2. Barylski A., Konfiguracja obróbkowych uchwytów modułowych, "Autobusy. Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe'" 2018, nr 6.
3. Bralla J.G., Design for Manufacturing, Mcraw-Hill, New York 1999.
4. Elgh F., Cederfeldt M., Concurrent cost estimation as a tool for enhanced producibility - System development and applicability for producibility studies, "Journal of Production Economics", 2007, vol. 109.
5. Johannesson H., Persson J.G., Pettersson D., Produktutveckling, Liber AB, Stockholm 2004.
6. Jurczyk J., Analiza technologiczności konstrukcji uchwytów specjalnych, PWSZ, Elbląg, prowadz. pr. A. Barylski, 2010.
7. Samek A., Projektowanie oprzyrządowania technologicznego, PWN, Warszawa 1976.
8. Sadłowska I., Analiza technologiczności konstrukcji zaprojektowanego oprzyrządowania technologicznego, PG, Wydział Mechaniczny, prowadz. pr. A. Barylski, 2017.
9. Skarbiński M., Skarbiński J., Technologiczność konstrukcji maszyn, WNT, Warszawa 1982.
Published
2018-12-20
Section
Eksploatacja i Testy/Exploitation and Tests