Transport drogowy płynnych artykułów spożywczych w cysternach

Road transport of liquid food articles in tanks

  • Marcin Stefanowski Politechnika Śląska, Wydział Transportu
  • Renata Czech Politechnika Śląska, Wydział Transportu
  • Magdalena Zabochnicka-Świątek Politechnika Częstochowska, Wydział Infrastruktury i Środowiska
  • Piotr Czech Politechnika Śląska, Wydział Transportu
  • Katarzyna Turoń Politechnika Śląska, Wydział Transportu
Keywords: transport drogowy, cysterna, przewóz materiałów spożywczych

Abstract

W ostatnich latach można zaobserwować dynamiczny rozwój firm transportowych. Polska jest krajem wyróżniającym się na tle Europy mnogością firm zajmujących się ciężkim transportem drogowym. Celem artykułu jest analiza elementów kluczowych w kontekście realizacji dostaw produktów płynnych. Opisano i wyjaśniono podstawowe elementy systemu transportowego. Artykuł zapewnia czytelnikowi zdobycie podstawowej wiedzy z zakresu transportu płynnych artykułów spożywczych, w tym informacji na temat norm prawnych i jakościowych regulujących bezpieczeństwo transportu tego typu transportu.

References

1. Umowie o międzynarodowych przewozach szybko psujących się artykułów żywnościowych i o specjalnych środkach transportu przeznaczonych do tych przewozów (ATP), sporządzonej w Ge-newie dnia 1 września 1970 r.
2. Nieoczym A., Falkowicz K., Kubasakova I., Poliakova B., Wybrane aspekty transportu artykułów żywnościowych, Logistyka nr 3 / 2014.
3. Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U. 2006 nr 171 poz. 1225).
4. Rozporządzenie (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych (OJ L 139, 30.4.2004, p. 1-54).
5. Cierpiałowski M., System HACCP w transporcie żywności oraz pasz, http://www.dziennik.egospodarka/pl.
6. Nieoczym A., Systemy zapewnienia jakości w przewozie artykułów spożywczych, Logistyka nr 4 / 2014.
7. Orzełowski S., Budowa podwozi i nadwozi samochodowych, WSiP, Warszawa, 2010.
8. Kowalik K., Perduta-Dybiec A., Opielak M., Specyfikacja transportu drogowego materiałów w przemyśle spożywczym, Logistyka nr 6/2014.
9. Cox J.F., Blackstone J.H., Spencer M.S., APICS Dictionary, 8th ed.,American Production and Inventory Control Society, Falls Church 1995.
10. Benton W.C, Malonii M., The influence of power driver buy-er/seller relationships on supply chain satisfaction, Journal of Ope-ration Management, vol. 23, 2005.
11. Witkowski J., Zarządzanie łańcuchem dostaw, PWE, Warszawa 2003
12. Grega R., Homišin J., Krajňák J., Urbanský M., Analysis of the impact of flexible couplings on gearbox vibrations, "Scientific Journal of Silesian University of Technology. Series Transport" 2016, vol. 91, p. 43-50. ISSN: 0209-3324, DOI: https://doi.org/10.20858/sjsutst.2016.91.4.
13. Harachová D., Deformation of the elastic wheel harmonic gearing and its effect on toothing, "Grant journal" 2016, vol. 5, no. 1, p. 89-92, ISSN: 1805-0638.
14. Homišin J., Kaššay P., Puškár M., Grega R., Krajňák J., Urbanský M., Moravič M., Continuous tuning of ship propulsion system by means of pneumatic tuner of torsional oscillation, "International Journal of Maritime Engineering: Transactions of The Royal Insti-tution of Naval Architects" 2016, vol. 158, no. Part A3, p. A231-A238, ISSN: 1479-8751.
15. Kaššay P., Homišin J., Urbanský M., Grega R., Transient torsional analysis of a belt conveyor drive with pneumatic flexible shaft coupling, "Acta Mechanica et Automatica" 2017, vol. 11, p. 69-72. DOI: 10.1515/ama-2017-0011.
16. Kaššay P., Urbanský M., Torsional natural frequency tuning by means of pneumatic flexible shaft couplings, "Scientific Journal of Silesian University of Technology. Series Transport" 2015, vol. 89, p. 57-60, ISSN: 0209-3324, DOI: https://doi.org/10.20858/sjsutst.2015.89.6.
17. Mantič M., Kuľka J., Kopas M., Faltinová E., Petróci J., Special device for continuous deceleration of freight cableway trucks, "Scientific Journal of Silesian University of Technology. Series Transport" 2016, vol. 91, p. 89-97, ISSN: 0209-3324, DOI: https://doi.org/10.20858/sjsutst.2016.91.9.
18. Medvecká-Beňová S., Influence of the face width and length of contact on teeth deformation and teeth stiffness, "Scientific Journal of Silesian University of Technology. Series Transport" 2016, vol. 91, p. 99-106, ISSN: 0209-3324, DOI: https://doi.org/10.20858/sjsutst.2016.91.10.
19. Puskar M., Fabian M., Kadarova J., Blist'an P., Kopas M., Auto-nomous vehicle with internal combustion drive based on the homogeneous charge compression ignition technology, "International Journal of Advanced Robotic Systems" 2017, vol. 14(5). DOI: 10.1177/1729881417736896.
20. Tomko T., Puskar M., Fabian M., Boslai R., Procedure for the evaluation of measured data in terms of vibration diagnostics by application of a multidimensional statistical model, "Scientific Journal of Silesian University of Technology. Series Transport" 2016, vol. 91, p. 125-131, ISSN: 0209-3324, DOI: https://doi.org/10.20858/sjsutst.2016.91.13.
21. Vojtková J., Reduction of contact stresses using involute gears with asymmetric teeth. "Scientific Journal of Silesian University of Technology. Series Transport" 2015, vol. 89, p. 179-185. ISSN: 0209-3324. DOI: 10.20858/sjsutst.2015.89.19.
22. Zelić A., Zuber N., Šostakov R., Experimental determination of lateral forces caused by bridge crane skewing during travelling, "Eksploatacja i Niezawodność - Maintenance and Reliability" 2018, vol. 20(1), p. 90-99. DOI: http://dx.doi.org/10.17531/ein.2018.1.12. ISSN: 1507-2711.
23. Zuber N., Bajrić R., Application of artificial neural networks and principal component analysis on vibration signals for automated fault classification of roller element bearings, "Eksploatacja i Nie-zawodność - Maintenance And Reliability" 2016, vol. 18(2), p. 299-306. DOI: 10.17531/ein.2016.2.19. ISSN: 1507-2711.
24. Zuber N., Bajrić R., Šostakov R., Gearbox faults identification using vibration signal analysis and artificial intelligence methods, "Eksploatacja i Niezawodność - Maintenance And Reliability" 2014, vol. 16(1), p. 61-35, ISSN: 1507-2711.
Published
2018-12-27
Section
Logistyka/Logistics