Przeglądanie artykułów publikowanych w wersji elektronicznej czasopisma Autobusy – Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe możliwe jest na stronie internetowej http://www.ceref.pl/. Udostępniane przez wydawcę pełne teksty artykułów można wykorzystywać zgodnie z warunkami licencji CC BY 4.0 (Creative Commons Attribution 4.0 International License).

Przeglądanie i pobieranie artykułów nie wymaga rejestracji. W przypadku zarejestrowania jako czytelnik (Reader), przesyłane będą powiadomienia na podany adres e-mail o opublikowaniu nowego artykułu. Zasady przetwarzania podanych danych osobowych podane są poniżej

Informacje o przetwarzaniu danych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/a danych osobowych jest Instytut Naukowo-Wydawniczy "SPATIUM". sp. z o.o, z siedzibą 25 Czerwca 68; 26-600 Radom, e-mail: wydawnictwo@inw-spatium.pl
 2. W sprawach związanych z Pani/a danymi proszę kontaktować się za pośrednictwem e-mail: wydawnictwo@inw-spatium.pl
 3. Dane będą przetwarzane w celu procesu wydawniczego na podstawie zgody na przetwarzanie danych otrzymanych od autora.
 4. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do opublikowania artykułu lub recenzji artykułu. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe opublikowanie artykułu ani wykonania recenzji.
 5. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.
 6. Dane autorów artykułu zostaną wykorzystane także w procesie rejestracji artykułu w Crossref (https://www.crossref.org/) w celu nadania identyfikatora DOI. Rejestracja odbywa się za pośrednictwem Economic Publishing Platform (http://economic-research.pl/).
 7. Ma Pan/i prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 8. Ma Pan/i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania. Skorzystanie  prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
 9. Przysługuje Pani/u prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 10. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.
 11. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.