Analiza błędów konstrukcyjnych, technologicznych oraz eksploatacyjnych nadwozi izotermicznych i chłodniczych

Analysis of constructional, technological and operational errors isothermal and refrigerated bodies

  • Tomasz Rochatka Politechnika Poznańska, Wydział Inżynierii Transportu
Keywords: nadwozie izotermiczne i chłodnicze, uszkodzenie nadwozia, termowizja

Abstract

W artykule przedstawiono opis konstrukcji nadwozi izotermicznych i chłodniczych, ich wrażliwość na uszkodzenia głównie mechaniczne oraz przykłady różnych typów uszkodzeń. Przedstawiając uszkodzenia nadwozi opisano mechanizm powstania, zobrazowano uszkodzenia za pomocą zdjęć termowizyjnych i omówiono konsekwencje tych uszkodzeń. Artykuł zawiera opis metod badania uszkodzeń nadwozi, przedstawiając zalety i wady metod badawczych. Wyniki badań mogą być podstawą do podjęcia decyzji o dalszej eksploatacji lub kwalifikacji do naprawy. W artykule przedstawiono problemy związane z projektowaniem, budową i eksploatacją nadwozi izotermicznych i chłodniczych. Omówiono konstrukcję, materiały oraz technologię wykonania współczesnych nadwozi izotermicznych i chłodniczych. Na licznych przykładach  omówiono przyczyny błędów konstrukcyjnych popełnianych przez projektantów, technologicznych popełnianych przez pracowników w czasie procesu wytwarzania oraz eksploatacyjnych popełnianych przez użytkowników nadwozi izotermicznych i chłodniczych. Błędy popełnione na różnych etapach procesu produkcyjnego lub użytkowania skutkują wzrostem strat ciepła nadwozi chłodniczych, wzrostem kosztów eksploatacji agregatu chłodniczego (paliwo i serwis), zwiększeniem emisji CO2 i NOx do atmosfery, pogorszeniem jakości przewożonych produktów spożywczych i innych. Skutki popełnionych błędów – wzrost strat ciepła - można badać ilościowo i jakościowo. Dla zilustrowania skutków popełnianych błędów na różnych etapach produkcji i użytkowania przytoczono przykładowy materiał termowizyjny konstrukcyjnych, technologicznych i eksploatacyjnych mostków ciepła [1],[2].

References

1. Rochatka T.: Termowizja jako narzędzie w diagnostyce uszkodzeń nadwozi izolowanych i chłodniczych. Autobusy Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe, 12/2017, s. 1267-1270
2. Rochatka T.: Zastosowanie termowizji do badania nadwozi izotermicznych przeznaczonych do transport żywności, IX Konferencja Krajowa: Termografia I termowizja w podczerwieni, Ustroń – Jaszowiec, 19-21 Października 2011, pod. Red. Prof. Bogusława Więcka, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 201, s. 103-105
Published
2018-12-21
Section
Eksploatacja i Testy/Exploitation and Tests