Nowe możliwości wykorzystania do analizy zdarzeń drogowych informacji ze zdjęć satelitarnych i zapisów kamer

New possibilities of using information from satellite photos and camera records to analyze traffic events

  • Marek Gola Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu, Wydział Mechaniczny
  • Paweł Duchniak Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu, Wydział Mechaniczny
Keywords: rekonstrukcja zdarzenia drogowego, zdjęcie satelitarne, zapis z kamery

Abstract

W artykule omówiony został nowy sposób wykorzystywania nowych informacji użytecznych w analizie zdarzeń drogowych pochodzących ze zdjęć satelitarnych i z zapisów video z kamer zainstalowanych w pojazdach lub na obiektach znajdujących się w pobliżu miejsca zdarzenia.

References

1. Praca zbiorowa; Wypadki drogowe. Vademecum biegłego sądowego Wyd. II. Wydawnictwo Instytutu Ekspertyz Sądowych. Kraków 2006.
Published
2018-12-17
Section
Bezpieczeństwo i Ekologia/Safety and Ecology