Organizacyjne bariery rozwoju rynku elektromobilności w Polsce

Organizational barriers to the development of the electromo-bility market in Poland

  • Wojciech Lewicki Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Wydział Ekonomiczny
Keywords: elektromobilność, rynek, bariery organizacyjne, innowacyjność, podejście procesowe, strategie rozwoju gospodarczego

Abstract

W artykule podjęto próbę zasygnalizowana problematyki organizacyjnych barier rozwoju rynku elektromobliności w Polsce. Rozważania oparto o analizę dokumentu stworzonego przez Ministerstwo Energii, czyli Programu Rozwoju Elektromobliności w Polsce. Celem artykułu jest zasygnalizowanie istniejących ograniczeń formalnych i pożądanych perspektywicznych kierunków zmian, co w przyszłości prowadzić może do zweryfikowania obecnie promowanych działań organizacyjnych w zakresie rozwoju rynku elektromobilności w Polsce.

References

1. Elektromobilność prefeasibility study, Narodowe Centrum Badań Warszawa 2011.
2. Fick. B, Samochody elektryczne KabE Warszawa 2015.
3. MacDonald. J, Electric vehicles to be 35% of global new car sales by 2040, 22 lipca 2016 www.bnef.com
4. McKinsey. J, Disruptive trends that will transform the auto industry, styczeń 2016.
5. Plan Rozwoju Elektromobliności w Polsce. Energia do Przyszłości Ministerstwo Energii dokument z 16 marca 2017 roku.
6. Lewicki W. Ekonomiczne i organizacyjne skutki rozwoju elektromobliności w Polsce. Elektromobilność w rozwoju miast Red. Naukowa Wojciech Drożdz, PWN 2018.
7. Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 6 maja 2010 r. w sprawie samochodów elektrycznych (2011/C 81 E/17) 6 maja 2010.
8. Setlak R., Dylong K., Dykta M. Comparative analysis of electric drive in the car city. XI International Conference on Low Voltage Electrical Machines. Conf. LVEM 2011, Brno 2011
9. Szumanowski. A.: Hybrid electric Vehicle Drives Design. Institute for Sustainable Technologies, 2006.
10. Waśkiewicz. J, Chłopek. Z, Ekspercka prognoza popytu na nośniki energii przez park samochodowy w Polsce w perspektywie 2030 roku, temat nr 6243/ZBE, ITS, Warszawa 2013.
11. www.googlemaps.pl
12. www. ElectroMobilityPoland.pl
13. www.samar.com
14. Zając. P, Silniki pojazdów samochodowych. Podstawy budowy, diagnozowania i naprawy WKŁ Warszawa 2015.
Published
2018-12-27
Section
Organizacja i zarządzanie/Organization and management