Metody oceny bezpieczeństwa systemów automatyki przemysłowej

Methods for assessing the safety of industrial automation systems

  • Waldemar Nowakowski Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu, Wydział Transportu i Elektrotechniki
  • Zbigniew Łukasik Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu, Wydział Transportu i Elektrotechniki
  • Wojciech Bukalski eSeRKa
Keywords: bezpieczeństwo, PL, SIL, automatyka przemysłowa

Abstract

Automatyka przemysłowa, jako dział automatyki zajmujący się automatyzacją procesów wytwarzania i procesów technologicznych, odgrywa istotną rolą w gospodarce. We współczesnym świecie trudno wyobrazić sobie nowoczesną fabrykę bez zrobotyzowanych linii produkcyjnych. Postęp ten związany jest jednak z potrzebą zapewnienia bezpieczeństwa. Znaczenie bezpieczeństwa w przemyśle stale rośnie i oczywiście dotyczy to również automatyki przemysłowej. Ma to swoje odzwierciedlenie w przepisach, w tym m.in. w dokumentach normatywnych. W artykule przedstawiono metody przeprowadzenia weryfikacji systemów automatyki przemysłowej bazując na dwóch podstawowych parametrach, jakimi są: poziom zapewnienia bezpieczeństwa PL (Performance Level) oraz poziom nienaruszalności bezpieczeństwa SIL (Safety Integrity Level).

References

1. Bornemann A., Froese Y., Landi, L. et al., Probabilities in safety of machinery-Part 1: Risk profiling and farmer matrix, Safety and Reliability: Methodology and Applications, CRC Press, pp. 1933-1942, 2015.
2. Bornemann A., Froese Y., Landi L. et al., Probabilities in safety of machinery-Part 2: Theoretical and practical de-sign, Safety and Reliability: Methodology and Applications, CRC Press, pp. 1943-1950, 2015.
3. Kornaszewski M., Chrzan M., Olczykowski Z., Implementation of New Solutions of Intelligent Transport Systems in Railway Transport in Poland, Book Series: Communications in Computer and Information Science, Volume 715, pp. 282-292, 2017.
4. Lewinski A., Perzyński T., The Reliability and Safety of Railway Control Systems Based on New Information Technologies, Book Series: Communications in Computer and Information Science, Volume 104, pp. 427-433, 2010.
5. Łukasik Z., Nowakowski W., Kuśmińska-Fijałkowska A., Zarzą-dzanie bezpieczeństwem infrastruktury krytycznej, Logistyka 4/2014, str. 758-763, 2014.
6. Łukasik Z., Nowakowski W., Zarządzanie bezpieczeństwem w transporcie kolejowym, Infrastruktura Transportu, nr 6/2013, str. 46-48, 2013.
7. Nowakowski W., Diagnostyka systemów automatyki kolejowej jako metoda poprawy bezpieczeństwa. Wydawnictwo Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. K. Pułaskiego w Radomiu. Seria Monografie, Nr 218. Radom 2018.
8. Nowakowski W., Bojarczak P., Łukasik Z., Verification and Valida-tion of Railway Control Systems Using an Expert System. In: Ko-váčiková T., Buzna Ľ., Pourhashem G., Lugano G., Cornet Y., Lugano N. (Eds.), Intelligent Transport Systems – From Re-search and Development to the Market Uptake (INTSYS 2017), Lecture Notes of the Institute for Computer Sciences, Social In-formatics and Telecommunications Engineering, Vol 222, pp. 43-50, Springer, Cham, 2018.
9. Nowakowski W., Ciszewski T., Łukasik Z., Metody oceny wpływu czynnika ludzkiego na bezpieczeństwo w transporcie. Autobusy: technika, eksploatacja, systemy transportowe, 6/2018, str. 180-184, 2018.
10. Nowakowski W., Ciszewski T., Łukasik Z., The Human as the Weakest Link in Ensuring Technical Safety. Proceedings of the 17th International Scientific Conference Globalization and Its So-cio-Economic Consequences, Rajecke Teplice, Slovakia, Part IV, pp. 1788-1795, 2017.
11. Nowakowski W., Łukasik Z., Bojarczak P., Technical safety in the process of globalization, Proceedings of the 16th International Scientific Conference Globalization and Its Socio-Economic Con-sequences, Rajecke Teplice, Slo-vakia, 2016, Part IV, pp. 1571-1578, 2016.
12. Nowakowski W., Łukasik Z., Łukomski K., Diagnostyka urządzeń sterowania ruchem kolejowym. Autobusy: technika, eksploatacja, systemy transportowe, 6/2018, str. 632-635, 2018.
13. Piggin R., What's happening with machine safety stand-ards and networks?, Assembly Automation, Volume 26, Issue 2, pp. 104-110, 2006.
14. PN-EN 62061 - Bezpieczeństwo maszyn - Bezpieczeństwo funk-cjonalne elektrycznych, elektronicznych i elektronicznych progra-mowalnych systemów sterowania związanych z bezpieczeń-stwem.
15. PN EN ISO 13849-1 - Bezpieczeństwo maszyn - Elementy sys-temów sterowania związane z bezpieczeństwem.
16. Ruud S., Skjetne R., Verification and Examination Management of Complex Systems, Modeling Identification and Control, Volume 35, Issue 4, pp. 333-346, 2014.
Published
2018-12-18
Section
Bezpieczeństwo i Ekologia/Safety and Ecology