Badania możliwości diagnostycznych stanu procesu cięcia stali wysokociśnieniowym strumieniem wodnościernym

Investigation of diagnostic possibilities of the state cutting process of steel with high-pressure abrasive water jet

  • Rafał Kudelski Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
  • Halina Nieciąg Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
  • Krzysztof Zagórski Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
Keywords: WaterJet, drgania mechaniczne, analiza sygnału, diagnostyka

Abstract

W artykule przedstawiono zastosowanie pomiaru sygnału drgań głowicy tnącej do diagnostyki stanu procesu cięcia wysokociśnieniowym strumieniem wodnościernym. Akwizycji danych dokonano podczas cięcia próbek ze stali S355J2H w kształcie klina. Zarejestrowany sygnał poddano odpowiedniej analizie. W części podsumowującej wyciągnięto wnioski z przeprowadzonych badań.

References

1. Borkowski J., Sutowska M.:The quality of surface shaped by abrasive-waterjet. Unconventional and Hydrojetting Technologies. ISSN 0239-7129. Koszalin 2009, str.259-272.
2. Momber A., Kovacevic R.: Principles of Abrasive Water Jet Machining. Springer-Verlag Berlin Heilderberg New York. 1997.
3. Momber A., Kovacevic R.: Calculation of Exit Jet Energy in Abrasive Water Jet Cuting. PED-Vol.68-1, Manufacturing Science and Engineering. Volume 1. ASME 1994.
4. Sutowska M: Wpływ warunków procesu cięcia wysokociśnieniową strugą wodno-ścierną na kształt śladów obróbkowych. ATMiA Nr4/31 2011.
5. Wantuch E., Kot R., Kudelski R.: Badania wstępne możliwości diagnostycznych stanu procesu przy cięciu wysokociśnieniowym strumieniem wodnościernym na podstawie cech widma częstotliwościowo-amplitudowego drgań zespołu głowicy tnącej. XXXIII Naukowa Szkoła Obróbki Ściernej. Łódź 2010, str.479-488
6. Wantuch E., Kot R.: Problem dokładności odwzorowania toru krzywoliniowego przy obróbce wysokociśnieniowym strumieniem wodnościoernyym. XXVI Naukowa Szkoła Obróbki Ściernej. Łódź 2003, str.329-337.
7. Zieliński T., Cyfrowe przetwarzanie sygnałów. Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa 2005.
Published
2018-12-21
Section
Eksploatacja i Testy/Exploitation and Tests