SCIENTIFIC BOARD

prof. dr hab. inż. Jerzy Merkisz (Chairman) – Poznan University of Technology, Poland
prof. Jan Czerwinski Ph.D. – Bern University of Apply Science, Switzerland
prof. Antoaneta Dobreva Ph.D. – The University of Ruse
prof. Peter Drgona Ph.D. – University of Žilina, Slovakia 

prof. dr hab. inż. Marek A. Idzior – Poznan University of Technology, Poland 

prof. dr hab. inż. Stanisław W. Kruczyński – Warsaw University of Technology, Poland 

prof. dr hab. inż. Kazimierz Lejda –Rzeszow University of Technology, Poland 

prof. Alexey Khachiyan – The Moscow State Automobile and Road Technical University (MADI) 

prof. Radovan Madleňák Ph.D. – University of Žilina, Slovakia 

prof. Mareks Mezitis, Dr.sc.ing. – Riga Technical University, Latvia 

prof. dr hab. inż. Janusz R. Mysłowski – West Pomeranian University of Technology, Poland 

prof. Pavel Pavlásek Ph.D. – University of Žilina, Slovakia 

prof. dr hab. Wiesław J. Piekarski – University of Life Sciences in Lublin, Poland 

prof. Fabrizio Pompei Ph.D.– University of Perugia, Italy 

prof. Adam Prokopowicz Ph.D.– Institute of Global Innovation, Economics and Logistics, USA

prof. Dimitris Stavroulakis Ph.D. – University of Western Attica, Greece 

prof. dr hab. Robert Tomanek –University of Economics in Katowice, Poland 

prof. John Triandafyllis Ph.D. – Technological Educational Institution of Thessaloniki, Greece 

prof. Mirosław Wyszyński Ph.D. – University of Birmingham, United Kingdom

prof. dr hab. inż. Wojciech Żurowski – University of Technology and Humanities in Radom, Poland 

 

 

EDITORIAL BOARD

mgr inż. Zbigniew Rusak (redaktor naczelny) – Instytut Naukowo-Wydawniczy „Spatium”

Redaktorzy tematyczni:
prof. dr hab. Wojciech Bąkowski (Zarządzanie transportem) – Uniwersytet Szczeciński;
dr hab. Tadeusz Dyr, prof. nadzw. (Rynek transportowy) – Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomi
dr Czesław Piela (Przewoźnicy i systemy transportowe) – Polska Izba Gospodarcza Transportu Samochodowego i Spedycji
dr hab. Stanisława Zamkowska, prof. nadzw. (Ekonomika transportu) – Podkarpacka Szkoła Wyższa im. bł. ks. Władysława Findysza w Jaśle
dr Adam Molecki (Inteligentne systemy transportowe) – Instytut Naukowo-Wydawniczy „Spatium”
dr Marzena Tyl – redaktor językowy
dr inż. Elżbieta Kiedrowicz – redaktor statystyczny