Izomorfizm półgrupy charakterystycznej sumy prostej i iloczynu prostego „G” i AG automatów asynchronicznych silnie spójnych i ustalonych analogów ich rozszerzeń związanych z izomorfizmami DFASC2

Isomorphism of the characteristic semi- group of the direct sum and direct product of the asynchronous automatons of the strongly connected and determined analogs of their extensions

  • Stanisław Bocian Instytut Pojazdów Szynowych „TABOR” w Poznaniu
Keywords: automat, półgrupa charakterystyczna, izomorfizm

Abstract

W artykule W artykule przedstawiono, że półgrupa charakterystyczna sumy prostej i iloczynu prostego automatów „G” i "AG" asynchronicznych silnie spójnych i ustalone analogi ich rozszerzeń są izomorficzne.  Wziąwszy pod uwagę iż półgrupa charakterystyczna określa zdolność do przetwarzania informacji, to sumę prosta iloczyn prosty można uważać za realizację – odpowiednio sekwencyjnych i równoległych obliczeń. Uzyskane rezultaty oznaczają iż owa zdolność nie zależy od realizacji sekwencyjnej lub równoległej  (taka sama liczba  klas abstrakcji odpowiednich półgrup charakterystycznych).

References

1. Bocian S., Badania nad złożonością obliczeniową półgrupy charakterystycznej automatów ( praca doktorska Politechnika Poznańska 1986 r.).
2. Bocian S. Inteligentne podsystemy mechatroniczne w badaniach i sterowaniu pojazdów szynowych, Instytut Pojazdów Szynowych „TABOR” w Poznaniu,. 2012 r. (Monografia).
3. Bocian S. : A new method of calculating the smallest common multiple, (CONGRESO) w Computational Topology and Geometry and Computation in Teaching Mathematics, pod red. Eladio Dominquez Murillo, Antonio Quintero Toscano, Jose Luis Vincente Cordoba, Universidad de Sevilla 1987 s. 25 – 40.
4. Bocian S. : Izomorfizm półgrupy charakterystycznej sumy prostej i iloczynu prostego SCIENCES, automatów asynchronicznych silnie spójnych i ustalonych analogów ich rozszerzeń Transcomp – XIV International Conference „ Computer Systems Aided Industry and Transport ” (Logistyka 6/2010), Zakopane 2010
5. Bocian S,: Złożoność półgrup charakterystycznych.„G” automatów asynchronicznych silnie spójnych. Transcomp – XX Międzynarodowa Konferencja Naukowa„ Komputerowe Systemy Wspomagania Nauki, Przemysłu i Transportu” (Technika Transportu Szynowego 12/2016 ), Zakopane 2016 r.
6. Bocian S.; Złożoność półgrup charakterystycznych iloczynów prostych .„G” automatów asynchronicznych silnie spójnych. Logi-trans – XIV Konferencja Naukowo – Techniczna „Logistyka, Systemy Transportowe, Bezpieczeństwo W Transporcie” (Autobusy 6/2017), Szczyrk 2017 r.
7. Bocian S. Złożoność półgrup charakterystycznych sum prostych „G” automatów asynchronicznych silnie spójnych ustalonych ana-logów ich rozszerzeń związanych z izomorfizmami. Transcomp 2017 – XXI Międzynarodowa Konferencja Naukowa „ Komputerowe Systemy Wspomagania Nauki, Przemysłu i Transportu” (Autobusy 12/2017), Zakopane 2017 r
8. Bocian S,: Złożoność półgrup charakterystycznych iloczynów prostych .„G” automatów asynchronicznych silnie spójnych ustalonych analogów ich rozszerzeń związanych z izomorfizmami . Logi-trans – XV Konferencja Naukowo – Techniczna „Logistyka, Systemy Transportowe, Bezpieczeństwo w Transporcie” (Autobusy 6/2018), Szczyrk 2018 r.
Published
2018-12-20
Section
Eksploatacja i Testy/Exploitation and Tests