Wpływ wartości odchyłki okrągłości na poziom drgań łożysk

Influence of roundness deviation value on bearing vibration level

  • Bartłomiej Ambrożkiewicz Politechnika Lubelska, Wydział Mechaniczny
  • Krzysztof Przystupa Politechnika Lubelska, Wydział Mechaniczny
  • Sylwester Wnuk FŁT Kraśnik S.A.
Keywords: łożyska toczne, błędy kształtu, poziom drgań łożysk

Abstract

Niniejszy artykuł rozpatruje wpływ odchyłki okrągłości na poziom drgań generowanych przez łożysko. Jednym z błędów kształtu odgrywającym kluczową rolę w eksploatacji łożysk tocznych jest odchyłka okrągłości. Jej wartość bezpośrednio przyczynia się do miary wielkości drgań węzła łożyskowego. W publikacji opisano dokładniej znaczenie oraz metodykę pomiaru odchyłki okrągłości w odniesieniu do otrzymanego w procesie technologicznym zarysu kształtu powierzchni tocznej łożyska. Eksperyment obejmował dobór pierścieni wewnętrznych łożyska 6009C3 ze zmienną odchyłką okrągłości, a następnie ich montaż z pierścieniami zewnętrznymi charakteryzującymi się małym rozrzutem oraz małą wartością wspomnianej odchyłki. W kolejnym etapie przeprowadzono badania poziomu drgań łożysk. Na koniec, otrzymane rezultaty powiązano z wartością odchyłki okrągłości i na ich podstawie opracowano modele regresji liniowej orazwyznaczono współczynniki korelacji Pearsona.

References

1. Kacalak W., Kasprzyk M., Krzyżyński T., On modelling of stochastic processes of abrasive wear and durability of grinding wheel .
2. Litak G., Rusinek R., Identification of turning and milling processes by stochastic Langevin equations, NSC 2012 – 4th IEEE Interna-tional Conference of Nonlinear Science and Complexity, August 6-11, 2012, Budapest Hungary.
3. Adamczak S., Pomiary geometryczne powierzchni, WNT 2009.
4. Białas S., Humienny Z., Kiszka K., Metrologia z podstawami specyfikacji geometrii wyrobów (GPS), Oficyna Wydawnica Politechniki Warszawskiej 2014.
5. Chen G., Wang B., Mao F., Effects of raceway roundness and roller diameter errors on clearance and runout of a cylindrical roll-er bearing, Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part J: Journal of Engineering Tribology, October 30, 2012.
6. Lancaster A., Dury M., Measurement of the surface texture of large roller bearings, The National Physical Laboratory (NPL), 2017.
7. Zhou Y.K., Xue Y.J., Chen Z.Q., Yu Y.J., Li J.S., Ma W., Effect of geometric error of bearing parts on the radial runout of rolling bearing, 2nd Annual International Conference on Advanced Mate-rial Engineering (AME 2016).
8. Song F, Li J., Liu Y., Influence of raceway roundness error on running accuracy of cylindrical roller bearings, Bearing,
May 2011, 1-4.
9. Exploring Roundness – A fundamental guide to the measurement of cylindrical form, 3rd Edition, Taylor Hobson 2014.
10. A guide to the Measurement of Roundness, Taylor Hobson Preci-sion.
11. Whitehouse D.J., Handbook of Surface and Nanometrology, Taylor and Francis Book 2014.
12. Adamczak S., Zmarzły P., Influence of raceway waviness on the level of vibration in rolling element bearings, Bulletin of the Polish Academy of Sciences, Technical Sciences, Vol. 65, No.4, 2017.
13. Kottrich H., Reithuber F., The magic of roundness, Evolution 15th May 1998.
14. Harnoy A., Bearing Design in Machinery, Marcel Dekker Inc. 2002.
15. Saruhan H., Sandemir S., Cicek A., Uygur I., Vibration Analysis of Rolling Element Bearings Defects, Journal of Applied Research and Technology, Vol.12 Issue 3, June 2014,
pp. 384-395.
16. White Paper – Harmonic Analysis, Taylor Hobson.
17. Talyrond 565/585H – A revolutionary concept in automated roundness inspection, Taylor Hobson.
18. Instrukcja – Vibration Tester MGG 11-MC.
19. Zou H.K., Tuncali K., Silverman S., Correlation and Simple Linear Regression, Statistical Concepts Series, Radiology 2003.
Published
2018-12-19
Section
Eksploatacja i Testy/Exploitation and Tests