Niski poziom emisji hałasu przez samochody elektryczne BEV - zaleta czy wada?

Low noise levels of BEV electric cars - an advantage or disadvantage?

  • Ewelina Sendek-Matysiak Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
Keywords: hałas, samochód elektryczny, system AVAS

Abstract

Wszystko wskazuje, że przyszłość rynku motoryzacyjnego związana jest z wykorzystaniem techniki silników elektrycznych. Wiąże się to m.in. z wprowadzaniem coraz większych ograniczeń dotyczących emisji CO2 i hałasu. Ponadto sam rynek paliw (wydobycie i przetwórstwo) ma duże ograniczenia nie tylko ekologiczne ale przede wszystkim ekonomiczne i polityczne. Zasilanie samochodów wyłącznie z baterii jest obecnie mocnym trendem rozwoju propagowanym niemalże przez wszystkich liczących się producentów. Jednym z badanych aspektów wprowadzanych na rynek pojazdów pozostaje kwestia hałasu, którego emisyjność ma zarówno pozytywne ale i negatywne skutki w ruchu drogowym.

References

1. de Hollander A. E., van Kempen E. M., Staatsen B. A., Communi-ty noise burden of disease: An impossible choice of endpoints? Assessing and evaluating the health impact of environmental exposures. Deaths, DALYs or Dollars? Universiteit Utrecht 2004: 139-160. : http://www.dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/315/c6.pdf.
2. Galińska B., Kopania J., Organizacyjne i techniczne metody redukcji hałasu komunikacyjnego w przestrzeni miejskiej, Autobusy: technika, eksploatacja, systemy transportowe, vol. 6, pop. 163—167, 2017.
3. Laszlo H. E., McRobie E. S., Stansfeld S. A., et al., Annoyance and other reaction measures to changes in noise exposure — A review. 435–436: 551–562, Science Total Environ. 2012.
4. Babisch W., Fromme H., Beyer A., et al., Increased catechola-mine levels in urine in subjects exposed to road traffic noise: The role of stress hormones in noise research. Environ. Intern., 26, 7-8: 475-481, 2001.
5. Engel Z., Ochrona środowiska przed drganiami i hałasem. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001.
6. Kwiatkowski K., Żółtowski B., Zagrożone środowisko. Wydawnictwa Uczelniane Uniwersytetu Technologiczno−Przyrodniczego w Bydgoszczy, 2012.
7. Pedersen E., Waye K. P., Wind turbine noise, annoyance and self-reported health and well-being in different living environments. Occup. Environ. Med., 64:480-486, 2007.
8. World Health Organization, Data and statistics, http://www.euro.who.int/en/health-topics/environment-and-ealth/ noise/data-and-statistics.
9. European Environment Agency, Data and Maps, 2018.
10. European Environment Agency, Signals 2016 - Towards clean and smart mobility, https://www.eea.europa.eu/publications/signals-2016.
11. Komisja Europejska, Report from the comission to the European Parliament and the Council on the implementation of the Environmental Noise Directive in accordance with Article 11 of Directive 2002/49/EC, COM(2011) 321 final. European Comission, Brussels 2011.
12. Shrink That Footprint, A 10 Step Guide to Understanding, Calculating and Reducing Your Carbon Footprint, „Shrink That Foot-print” 2012, http://shrinkthatfootprint.com/shrink-your-travel-footprint.
13. Sendek-Matysiak E., Analysis of the electromobility performance in Poland and proposed incentives for its development. IEEE, 2018, https://ieeexplore.ieee.org/document/8373338/.
14. Sendek-Matysiak E.: Infrastruktura ładowania jako jeden z elementów rozwoju elektromobilności w Polsce. Prace Naukowe Po-litechniki Warszawskiej, z. XX, Transport, 2018.
15. European Alternative Fuels Observatory http://www.eafo.eu/eu.
16. Sendek-Matysiak E., EV infrastructure as the dominant for electromobility progress in the world – analysis for years 2005-2016, Directions of Development of Transport Networks and Traffic Engineering, Lecture Notes in Networks and Systems, Springer 2018.
17. European Environment Agency, Electric Vehicles in Europe, Electric-vehicles2016_THAL16019ENN-1.pdf.
18. Záskalický P., Badanie trajektorii przestrzennego fazora prądu silnika asynchronicznego trójfazowego przy uszkodzeniu jednej fa-zy http://www.komel.katowice.pl/ZRODLA/FULL/109/ref_24.pdf.
19. Łebkowski A., Samochody elektryczne - dźwięk ciszy, Maszyny Elektryczne - Zeszyty Problemowe Nr 1/2016.
20. Doughty S., Nearly silent electric or hybrid cars 'are a risk to pedestrians': Walkers 40% more likely to be involved in accident. The Daily Mail, 2015, http://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-3011957/Nearly-silent-electric-hybrid-cars-risk-pedestrians-Walkers-40-likely-involved-accident.html.
21. Komisja Europejska, Rozporządzenie delegowane komisji (UE) 2017/1576 z dnia 26 czerwca 2017 r. zmieniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 540/2014 w odniesieniu do wymogów dotyczących dźwiękowego systemu informującego o pojeździe na potrzeby homologacji typu UE pojazdu.
Published
2018-12-18
Section
Bezpieczeństwo i Ekologia/Safety and Ecology