Badania modelowe substruktur układu transportowego dla pojazdu szynowego kolei podziemnej

Model studies of the transport system substructures for underground railway

  • Joanna Bril Podkarpacka Szkoła Wyższa w Jaśle, Zakład Ekonomiki Zarządzania
  • Edward Rydygier Urząd m. st. Warszawy; McLeod Institute of Simulation Sciences at the University of Technology and Humanities in Radom
  • Zygmunt Strzyżakowski Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu, Wydział Transportu i Elektrotechniki
Keywords: badania modelowe układu pojazd szynowy-tor-tunel-podtorze, półprzestrzeń sprężysta, oddziaływanie środków transportu na otoczenie

Abstract

W artykule zostały przedstawione badania modelowe dynamiki układu transportowego dla struktury pojazdu szynowego kolei podziemnej. W tym przypadku przedmiotem badań jest układ pojazd szynowy – tor – tunel – podłoże gruntowe. Zbadano oddziaływania dynamiczne między tunelem a podłożem gruntowym zamodelowanym półprzestrzenią sprężystą. Wyznaczono transmitancje tunelu dla warunków pierwszej linii metra warszawskiego. Wykazano przydatność zaproponowanego sposobu modelowania oddziaływania kolei podziemnej na otoczenie w badaniach wpływu środków transportu na infrastrukturę miejską.

References

1. Chudzikiewicz J., Droździel J., Kisilowski J., Żochowski A., Modelowanie i analiza dynamiki układu mechanicznego pojazd − tor. PWN, Warszawa 1982.
2. Bril J., Rydygier E., The use of modelling of impact exerted by means of transport on the environment for ensuring safety. Scientific Journal of the Military University of Land Forces, vol. 50, no. 2 (188), 2018, pp. 162-175.
3. Bril. J., Rydygier E., Strzyżakowski Z., Modeling of the impact of means of transport on environment. „Autobusy” 2016, nr 12, w dziale „Eksploatacja testy”, (artykuły recenzowane) na płycie CD, str. 843-850.
4. Gabryszewski Z., Teoria sprężystości i plastyczności. Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2001.
5. Rydygier E., Strzyżakowski Z., Modelling of contact problems involved in ensuring the safety of rail transport. “LogForum” 2013, nr 9, pp. 231-238.
6. Rydygier E., Strzyżakowski Z., Badania modelowe wpływu trans-portu lądowego na otoczenie, „Autobusy” 2017, nr 12, w dziale „Eksploatacja testy”, (artykuły recenzowane) na płycie CD, str. 1275-1280.
7. Szcześniak W., Wybrane zagadnienia kolejowe. Wzajemne oddziaływanie w układzie pojazd − tor kolejowy − podtorze − podłoże gruntowe. Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Budownictwo, Z. 129, Ofic. Wyd. PW, Warszawa 1995.
8. Strzyżakowski Z.: Investigation the vehicle-track-elastic halfspace systems with regard to the wave phenomena. TU Berlin, ILR Bericht 58, pp. 191-203, 1989.
9. Strzyżakowski Z., Dynamika układu pojazd – tor – otoczenie modelowanego układem dyskretno-ciągłym. Politechnika Warszawska, Prace Inst. Transportu, Z. 31, Warszawa 1992.
10. Strzyżakowski Z., Modelowanie zjawisk dynamicznych w układach transportowych. Wyd. Inst. Technol. Eksploat., Radom 2007.
Published
2018-12-20
Section
Eksploatacja i Testy/Exploitation and Tests