Ograniczanie ekspansji rozlewu olejowego - model symulacyjny

Limiting the oil spill expansion - simulation model

  • Jolanta Mazurek Uniwersytet Morski w Gdyni, Katedra matematyki
  • Leszek Smolarek Uniwersytet Morski w Gdyni, Katedra Transportu i Logistyki
  • Kamil Wysocki
Keywords: model symulacyjny, rozlew olejowy, ograniczanie

Abstract

Artykuł przedstawia model symulacyjny ograniczania ekspansji rozlewu olejowego. W pracy omówiono założenia i przeznaczenie modelu. Przedstawiono składowe oraz architekturę programu komputerowego, na podstawie którego zbudowano model symulacyjny. Zaprezentowano panel konfiguracji programu oraz przedstawiono funkcjonalność poszczególnych elementów panelu. Istotny element artykułu stanowi wynik działania programu przedstawiony za pomocą wybranego przykładu oraz zestawienie parametrów uzyskanych na drodze symulacji. Podejście symulacyjne dostarcza parametry ograniczania rozlewu olejowego scharakteryzowane ilościowo co pozwala analizować przebieg symulowanych działań ratowniczych.

References

1. Bolałek J., Ochrona środowiska morskiego od teorii do praktyki, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2016.
2. Fogarty P., Catching the Fire on Grids, Master of Science Thesis, Department of Mathematics, University of Vermont, 2003.
3. Gutenbaum J., Podstawy modelowania matematycznego, Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania, Warszawa 2001.
4. Jacyna M., Modelowanie i ocena systemów transportowych, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa, 2009
5. Kalinowski M., Dylematy projektowania i stosowania symulacyjnych gier decyzyjnych w rozwoju pracowników, Journal of Management and Finance, Vol. 14, No.1, 2016.
6. Messinger M. E., Average firefighting on infinite grids, Australa-sian Journal of Combinatorics 41, pp. 15-28, 2008.
7. Messinger M. E., Firefighting on the Triangular Grid, Journal of Combinatorial Mathematics and Combinatorial Computing 63, 37-45, 2007.
Published
2018-12-18
Section
Bezpieczeństwo i Ekologia/Safety and Ecology