Trolejbus jako ekologiczny środek transportu miejskiego

Trolleybus communication as one of the alternatives to modern public transport

  • Tymoteusz Rasiński Politechnika Krakowska, Wydział Mechaniczny
Keywords: transport publiczny, trolejbusy, elektromobilność

Abstract

W artykule przedstawiono istotne zagadnienia dotyczące komunikacji trolejbusowej, będącej alternatywnym, ekologicznym środkiem transportu. Omówione zostały trzy nadal funkcjonujące systemy trolejbusowe w Polsce, głównie pod kątem posiadanego taboru, jak również inwestycji, które zrealizowano w celu rozwoju tego rodzaju transportu. Poruszono także temat korzyści ekologicznych i ekonomicznych, wynikających z eksploatacji trolejbusów w stosunku do komunikacji autobusowej i tramwajowej.

References

1. Pawełczyk M., Trolejbusy – jako korzystna alternatywa dla trans-portu zbiorowego, „Autobusy – Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe” 2011, nr 12.
2. Połom M, Palmowski T., Rozwój i funkcjonowanie komunikacji trolejbusowej w Gdyni, Wydawnictwa „Bernardinum”, Pelplin, 2009
3. Pudło J., Trolejbusy w Polsce, Wydawnictwo Księży Młyn, Łódź, 2011.
4. Rasiński T., Przegląd taboru tramwajowego eksploatowanego w transporcie publicznym, „Autobusy – Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe” 2018, nr 6.
5. Sówka I., Transport drogowy jako źródło zanieczyszczenia powie-trza na terenie aglomeracji miejskich, „Czysta Energia” 2017, nr 1-2.
6. Zalewska A., Napędy autonomiczne w trolejbusach na przykładzie miasta Lublin, „Autobusy – Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe” 2017, nr 12.
7. http://crimeatroll.ru - dostęp 27.10.2018
8. https://eur-lex.europa.eu - dostęp 27.10.2018
9. https://hiveminer.com - dostęp 27.10.2018
10. http://www.mosgortrans.ru - dostęp 27.10.2018
11. https://www.mos.ru - dostęp 27.10.2018
12. http://www.mpk.lublin.pl - dostęp 27.10.2018
13. http://www.obusew.de - dostęp 27.10.2018
14. http://www.pktgdynia.pl - dostęp 27.10.2018
15. https://www.solarisbus.com - dostęp 27.10.2018
16. http://www.tlt.pl - dostęp 27.10.2018
17. http://www.zkmgdynia.pl/ - dostęp 27.10.2018
Published
2018-12-18
Section
Bezpieczeństwo i Ekologia/Safety and Ecology