Dobór łożysk tocznych wału z wykorzystaniem akceleratora programu Inventor

Selection of roller bearings of the shaft using the Inventor accelerator

  • Andrzej Maciejczyk Politechnika Łódzka, Katedra Pojazdów i Podstaw Budowy Maszyn
Keywords: wał, czop wału, łożysko kulkowe zwykłe, wytrzymałość łożysk kulkowych

Abstract

W artykule omówiono dobór łożysk tocznych wału z wykorzystaniem akceleratora programu Inventor. Opisano działanie generatora łożysk tocznych. Przedstawiono moduł obliczeniowy generatora. Dokonano weryfikacji obliczeń wykonanych za pomocą modułu obliczeniowego, poprzez porównanie ich z wynikami obliczeń analitycznych. Przeprowadzono analizę zaproponowanego rozwiązania.

References

1. Maciejczyk A., Konstrukcja wału z wykorzystaniem generatora programu Inventor. Weryfikacja modułu obliczeniowego, Autobusy - Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe 2018 nr 6.
2. Kurmaz L. W., Podstawy konstrukcji maszyn. Projektowanie, PWN, Warszawa 1999.
3. EN 10083-2+A1:1999, Własności mechaniczne stali niestopowych do ulepszania cieplnego.
4. Wytrzymałość zmęczeniowa stali konstrukcyjnych wyższej jakości, http://www.pkm.edu.pl/index.php/07/stale/91-07010206
5. PN-M-85000:1998, Czopy końcowe wałów. Główne wymiary i dopuszczalne momenty obrotowe.
6. ISO 6194-5:2008, Uszczelnienia wargowe wału obrotowego z elastomerowymi elementami uszczelniającymi.
7. SKF, Katalog główny,4000/II PL,2006.
Published
2018-12-21
Section
Eksploatacja i Testy/Exploitation and Tests