Analysis of technical parameters of black coals used in low–power boilers

Analiza parametrów technicznych węgli kamiennych stosowanych w kotłach małej mocy

  • Bartosz Ciupek Politechnika Poznańska, Wydział Inżynierii Transportu
  • Rafał Urbaniak Politechnika Poznańska, Wydział Inżynierii Transportu
  • Karolina Perz Politechnika Poznańska, Wydział Inżynierii Transportu
Keywords: black coal, low-power boilers, technical analysis

Abstract

The article presents the results of technical analysis of black coals available in retail sales in Poland. A comprehensive list of fuel technical parameters and analysis of the possibilities of their use in low-power boilers was supported by the experience of the authors of the study. A thorough analysis of technical parameters of fuels concerned basic thermodynamic parameters of fuels responsible for the quality of thermal processes occurring in boilers. The collected data is presented in a uniform description of the current state of the sold fuels. In the last point, the researchers were looking at the technical aspects of the fuels offered in relation to the existing emission standard for low-power boilers.

References

1. Biały W., 2013, Węgiel kamienny w Polsce – eksport, import, nowe możliwości, Systemy Wspomagania w Inżynierii Produkcji, 4 (6), 20-31
2. Ciupek B., Urbaniak R., Bartoszewicz J., 2018, Emisja tlenku węgla i tlenków azotu z kotła małej mocy w zależności od zastosowanego paliwa węglowego, Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja, 49, 90-94
3. Ciupek B., 2018, Możliwość obniżenia emisji substancji szkodliwych z kotła małej mocy przez współspalanie węgla kamiennego z biomasą niedrzewną, Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja, 49, 257-260
4. Ciupek B., 2018, Wpływ zawirowania strugi spalin na obniżenie emisji pyłów oraz podniesienie sprawności cieplnej kotła peletowego, Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja, 49, 333-338
5. Fałtyn M., Naczyński D., 2018, The factors shaping the demand, supply, and prices on the hard coal market. Modelling of possible changes in the long-term Horizon, Polityka Energetyczna, T.21, z. 3, 47-68
6. Grudziński Z., 2017, Międzynarodowy rynek węgla energetyczne-go, Zeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, 98, 51-63
7. Judt W., Urbaniak R., Bartoszewicz J., 2017, Metodologia obliczeń numerycznych modelowania procesu wymiany ciepła w ko-tłach małej mocy opalanych paliwami stałymi, Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja, 48, 277-280
8. Karbowska B., Idkowiak J., Wyrwas, B., 2018, Badanie wpływu wilgoci higroskopijnej i przemijającej na wartość opałową węgla pochodzącego z kopalń należących do Górnośląskiego Zagłębia Węglowego, Przemysł Chemiczny, T. 92, nr 2, 205-208
9. Sivek M., Jirásek J., Hýlová L., Mirkowski Z., 2018, Zawartość części lotnych w węglach kamiennych: parametr nie tylko chemiczno-technologiczny, Przegląd Geologiczny, Vol. 66, nr 8, 477-480
10. Stala-Szlugaj K., Grudziński Z., 2018, Hard coal and international seaborne trade, Polityka Energetyczna, T. 21 z. 3, 31-46
11. Urbaniak R., Bartoszewicz J., Kłosowiak R., 2015, Main Causes of NOx Emissions by Low-Power boilers, Polish Journal of Environmental Studies, 24, 2223-2230
12. Urbaniak R., Ciupek B., Kłosowiak R., Nygard A., 2018, Analysis of the Possibility of Burning and Co-firing Oats in Automatic Solid Fuel Boilers, Chemical Engineering Transactions, 70, 685-690
13. Urbaniak R., Bartoszewicz J., Judt W., 2018, Analysis of the possibilities of application of numerical methods in the improvement of the operating efficiency of low–power boilers, Heat Transfer Research, 49, 675-683
Published
2018-12-20
Section
Eksploatacja i Testy/Exploitation and Tests