Wpływ parametrów paliwa na niepowtarzalność procesu spalania w silniku o zapłonie samoczynnym

Impact of fuel parameters on unrepeatability of combustion process in diesel engine

  • Wincenty Lotko Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu, Wydział Mechaniczny
  • Krzysztof Górski Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu, Wydział Mechaniczny
  • Zygmunt Trela Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu, Wydział Mechaniczny
  • Robert Gielniewski Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu, Wydział Mechaniczny
  • Jerzy Maksym Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu, Wydział Mechaniczny
Keywords: EETB, silnik diesla, paliwa alternatywne, mieszaniny paliwowe

Abstract

W artykule skupiono się na analizie wskaźnika niepowtarzalności wybranych parametrów spalania w silniku o zapłonie samoczynnym zasilanym olejem napędowym (ON) w mieszaninie z eterem etylo tert-butylowym (EETB). Niezbędne badania wykonano w warunkach swobodnego przyspieszania wału korbowego silnika, nieobciążonego zewnętrznym momentem oporowym. Uzyskane rezultaty wskazują, że EETB dodawany do ON nie ma znaczącego wpływu na zmianę niepowtarzalności procesu spalania w badanym silniku.

References

1. Jóźwiak J., Podgórski J., Statystyka od podstaw, PWE, Warszawa 2012.
2. Sobczyk M.: Statystyka opisowa, C.H. Beck, Warszawa 2010
3. Starzyńska W. (red.): Podstawy statystyki, Difin, Warszawa 2000
4. Longwic R., Lotko W.: Dynamiczne własności pracy silnika o zapłonie samoczynnym zasilanego nowymi rodzajami paliw węglowodorowych, Monografia, Wydawnictwo Politechniki Radomskiej, Radom 2003.
5. Longwic R.: Charakterystyka działania silnika o zapłonie samo-czynnym w warunkach swobodnego rozpędzania. Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej, 2011.
Published
2018-12-21
Section
Eksploatacja i Testy/Exploitation and Tests