Model pozycjonowania obiektu na tackach sortera typu cross-belt

Positioning process model of the object on the cross-belt sorter trays

  • Tomasz Piątkowski Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy, Wydział Inżynierii Mechanicznej
Keywords: pozycjonowanie translacyjne, pozycjonowania obrotowe, zjawisko tarcia, przenośnik taśmowy

Abstract

Artykuł dotyczy modelowania procesu translacyjnego i obrotowego pozycjonowania prostopadłościennych obiektów układem przyległych przenośników. Podczas analiz teoretycznych uwzględniono model tarcia dostępny w środowisku MSC Adams. Proces pozycjonowania translacyjnego realizowany jest dwoma przenośnikami o tak dobranych prędkościach by zapewnić stan tarcia statycznego i zminimalizować wpływ sił bezwładności na ruch obiektu. Pozycjonowanie obrotowe wykonywane jest układem dwóch przyległych przenośników poruszających się w przeciwne strony. Poprzez odpowiedni dobór przyspieszenia ruchu taśm i czasu realizacji tego ruchu można precyzyjnie przemieścić i obrócić obiekt z położenia początkowego do zadanego położenia końcowego. Wyniki badań numerycznych wykazują, że współczynnik tarcia obiektu nie ma zasadniczego wpływu na przebieg procesu obracania. W przypadku pozycjonowania obrotowego obiektów o różnych wymiarach zewnętrznych, wymagane jest indywidualne dobieranie parametrów ruchu taśm przenośników, dla każdej możliwej konfiguracji wymiarów obiektu.

References

1. Piątkowski T., Model and analysis of the process of unit-load stream sorting by manipulator with torsional disks, Journal of Theoretical and Applied Mechanics, 47, 871-896, 2009.
2. Piątkowski T.: Analiza i modelowanie procesu sortowania strumienia małogabarytowych ładunków jednostkowych. Rozprawy nr 139. Wydawnictwo Uczelniane UTP w Bydgoszczy, 2010.
3. Cross-belt sortation systems, Commercial folder published by BeumerGroup,https://www.beumergroup.com/ en/products/ lo-gistic-systems/cross-belt-sortation-systems, data pobrania: 22.07.2018.
4. Crossbelt Sorter, Commercial folder published by Dematic, http://www.dematic.com/pl-pl/supply-chain-solutions/by-technology/sortation-systems/circular-sorters/crossbelt-sorter/, data pobrania: 22.07.2018.
Published
2018-12-21
Section
Eksploatacja i Testy/Exploitation and Tests