Parametry pracy hamulców samochodu osobowego w badaniach eksploatacyjnych

Parameters of the car's brakes work in real operation condition

  • Jerzy Kupiec Politechnika Poznańska, Wydział Inżynierii Transportu
  • Hubert Pikosz Politechnika Poznańska, Wydział Inżynierii Transportu
  • Grzegorz Ślaski Politechnika Poznańska, Wydział Inżynierii Transportu
Keywords: hamulce, proces hamowania, analiza statystyczna

Abstract

W artykule przedstawiono wyniki pomiarów i analizy statystycznej zmiennych charakteryzujących proces hamowania i pracę układu hamulcowego samochodu osobowego w zróżnicowanych warunkach eksploatacji.  W części wstępnej przedstawiono system pomiarowy umożliwiający pomiary parametrów pracy układu hamulcowego podczas eksploatacji. Omówiono metodykę pomiaru i wyznaczania takich wielkości jak temperatura tarcz, naciski jednostkowe i prędkość poślizgu na styku tarczy i klocka hamulcowego, ciśnienie hamowania, prędkość pojazdu i jego przyspieszenie wzdłużne. Eksploatacyjne warunki pracy objęły jazdę w ruchu miejskim, jazdę pozamiejską oraz autostradową. Na podstawie wykonanych pomiarów opracowano histogramy wartości mierzonych. Określono na podstawie uzyskanych wyników typowe przyrosty temperatury podczas pojedynczego hamowania w poszczególnych warunkach, oraz przeanalizowano przebiegi zmian temperatury podczas chłodzenia tarcz hamulcowych. Uogólniono zakresy typowych wartości badanych parametrów dla poszczególnych warunków eksploatacji i porównano je z wartościami charakterystycznymi dla hamowań awaryjnych, które można uznać za wartości maksymalne.

References

1. Etzold H.: Sam naprawiam samochód Opel Astra III i Zafira II , WKiŁ, Warszawa 2009r.
2. Kilar H.: Homologacje pojazdów samochodowych, Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Szczecińskiej, Szczecin 2005.
3. Dziennik Ustaw z 15.12.2016r. poz. 2022 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia.
4. Ohde B., Ślaski G., Maciejewski M.: Statistical analysis of real-world urban driving cycles for modeling energy consumption of electric vehicles, Journal of Mechanical and Transport Engineering, Vol. 68 No. 2 2016, DOI 10.21008/j.2449-920X.2016.68.2.03
5. Zalewski A., Cegieła R.:Matlab – obliczenia numeryczne i ich zastosowanie, Nakom, Poznań 1997.
6. Regulamin nr 90 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji zamiennych zespołów okładzin hamulcowych, zamiennych okładzin hamulców bębnowych, zamiennych tarcz i zamiennych bębnów przeznaczonych do pojazdów o napędzie silnikowym i ich przyczep, Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 13.7.2012
7. Krupa M.: Wpływ temperatury na wartość współczynnika tarcia samochodowych hamulców ciernych, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, Transport z.64, Gliwice 2008r.
Published
2018-12-21
Section
Eksploatacja i Testy/Exploitation and Tests