Propozycja oceny skurczu odlewniczego hybrydowych kompozytów epoksydowych stosowanych w transporcie morskim i lądowym

Proposal of evaluating the foundry shrinkage of hybrid epoxy composites used in sea and land transport

  • Katarzyna Bryll Akademia Morska w Szczecinie, Wydział Mechaniczny
  • Agnieszka Deja Akademia Morska w Szczecinie, Wydział Mechaniczny
  • Leszek Kaszycki Akademia Morska w Szczecinie, Wydział Mechaniczny
Keywords: kompozyty polimerowo-ceramiczne, recykling, odlewanie, skurcz objętościowy

Abstract

W niniejszej pracy określano wpływ połączenia dwóch materiałów fazy umocnienia, o skrajnych właściwościach mechanicznych, na skurcz objętościowy kompozytów hybrydowych o osnowie epoksydowej. Do badań zastosowano jako materiał umocnienia tworzywo pochodzące z recyklingu materiałowego ze względu na rozwijający się przemysł stoczniowy, który dąży do poszukiwań nowoczesnych sposobów zagospodarowania odpadów, powstających przy demontażu małych jednostek pływających. Materiał badawczy wytworzono w wyniku odlewania grawitacyjnego do formy półotwartej. Powstały kompozyt to: osnowa - żywica epoksydowa oraz umocnienie - włókna szklanego w udziale masowym 1%, jak również pianka poliuretanowa w udziale 1% do 10% masowym.

References

1. Jastrzębska M.: Odpady laminatów poliestrowo-szklanych ze złomowanych trałowców, publikacja elektroniczna: http://e-czytelnia.abrys.pl/recykling/2006-10-246/recykling-odpadow-1437/odpadylaminatow-poliestrowo-szklanych-ze-zlomowanych-tralowcow-6600, [30.10.2016].
2. Piesowicz E., Irska I., Bryll K., Gawdzińska K., Bratychak M.: Nanokompozyty poli(tereftalan butylenu)/nanorurki węglowe. Cz. II. Struktura i właściwości (j. ang.) Polimery 2016, nr 1, 24
3. Bignozzi M.C., Saccani A., Sandrolini F. New polymer mortars containing polymeric wastes. Part 1. Microstructure and mechanical properties. Composites, Part A, 2000, Issue 31, pp. 97-106.
4. Gawdzińska K., Gądek-Moszczak A., Bryll K., Irska I., Paszkiewicz S.: Wpływ absorpcji wody na wybrane właściwości wytrzymałościowe jednoskładnikowych kompozytów poliestrowych (j.ang.) Polimery 2018, nr 4, 254
5. Gawdzińska K., Bryll K., Chybowski L., Berczyński S.: The impact of reinforcement material on selected mechanical properties of reinforced polyester composites. Composites Theory and Practice 18: 2 (2018) s 65-70
6. Sobczak J.: Kompozyty metalowe, Instytut Odlewnictwa, Instytut Transportu Samochodowego, Kraków – Warszawa 2001.
7. Kickelbick G.: Hybrid Materials: Synthesis, Characterization, and Applications, Weinheim: Wiley-VCH, 2007.
8. Bryll K., Gawdzińska K., Pijanowski M., Pawłowska P.: Wytwarza-nie hybrydowych Kompozytów poliestrowych z udziałem recyklatów, 2017.
9. Królikowski W., Dudek A.: Polimerowe kompozyty konstrukcyjne, Wydawnictwo Naukowe PWN SA, Warszawa 2012.
10. Perzyk M., Waszkiewicz S., Kaczorowski A., Jopkiewicz A.: Odlewnictwo, WNT, Warszawa 2000.
11. Broniewski T., Kapko J., Płaczek W., Thomalla J.: Metody badań i ocena właściwości tworzyw sztucznych, Wydawnictwa Naukowo Techniczne, Warszawa 1999.
Published
2018-12-17
Section
Bezpieczeństwo i Ekologia/Safety and Ecology