Komputerowy model dydaktyczny elektronicznego układu sterowania silnikiem o zapłonie samoczynnym

Computer didactic model of the electronic control unit of compression ignition engine

  • Sebastian Styła Politechnika Lubelska, Wydział Elektrotechniki i Informatyki
Keywords: EDC, ECU, zapłon samoczynny, silnik ZS, sterowanie silnika, model komputerowy, model dydaktyczny, LabView

Abstract

W artykule omówiony został komputerowy model układu sterowania silnikiem o zapłonie samoczynnym opracowany i wykorzystywany jako stanowisko dydaktyczne. Odzwierciedla on algorytmy pracy silnika ZS i daje możliwość obserwacji, a także wyznaczenia podstawowych parametrów i zależności występujących w elektronicznym układzie sterowania EDC. Ponadto przejrzysta struktura modelu pozwala na łatwe wprowadzanie zmian parametrów sterowania oraz modyfikację poszczególnych map.  Model został opracowany z wykorzystaniem środowiska graficznego LabView.

References

1. Boguta A., Elektroniczna modyfikacja parametrów pracy silnika samochodowego o zapłonie samoczynnym, „Motrol” 2011, nr. 13, s. 21-27.
2. Boguta A., Styła S., Wykorzystanie programowania graficznego w symulacji pracy układu sterowania silnikiem ZI i ZS, „Autobusy” 2013, nr 3, s. 947 – 955.
3. Buczaj M., Walusiak St., Sumorek A., Pietrzyk W., Zastosowanie komputerowych programów symulacyjnych do tworzenia wirtualnych stanowisk laboratoryjnych, IX Konferencja Naukowo -Techniczna pod patronatem Komitetu Elektrotechniki PAN "Za-stosowania Komputerów w Elektrotechnice", Poznań/Kiekrz, 2004, Materiały Tom II, s. 651-654.
4. Hubertus G., Układy wtryskowe Common Rail w praktyce warsz-tatowej, WKŁ, Warszawa 2014.
5. Janiszewski T., Mavrantzas S., Elektroniczne układy wtryskowe silników wysokoprężnych, WKŁ, Warszawa 2016.
6. National Instruments, LabVIEW User Manual, 2003.
7. Praca zbiorowa, Sterowanie silników o zapłonie samoczynnym. Informatory techniczne Bosch, WKŁ, Warszawa 2014.
8. Praca zbiorowa, Zasobnikowe układy wtryskowe Common Rail. Informatory techniczne Bosch, WKŁ, Warszawa 2009.
9. Stanicki W., Komputerowy model symulujący pracę silnika o za-płonie samoczynnym ZS, praca dyplomowa, Politechnika Lubelska, Lublin 2016.
Published
2018-12-21
Section
Eksploatacja i Testy/Exploitation and Tests