Systemy poboru opłat drogowych dla transportu drogowego powyżej 12 ton w Europie

Road toll systems for road transport over 12 tonnes in Europe

  • Tomasz Sosnowski Politechnika Śląska, Wydział Transportu
  • Renata Czech Politechnika Śląska, Wydział Transportu
  • Magdalena Zabochnicka-Świątek Politechnika Częstochowska, Wydział Infrastruktury i Środowiska
  • Piotr Czech Politechnika Śląska, Wydział Transportu
  • Katarzyna Turoń Politechnika Śląska, Wydział Transportu
Keywords: transport, opłaty drogowe, system poboru opłat

Abstract

Transport drogowy towarów w państwach Europy wiąże się najczęściej z poborem opłat drogowych. Celem artykułu jest zaprezentowanie różnych systemów działających w wybranych europejskich krajach, opisanie sposobów ich działania, a także zaprezentowanie cen, które przewoźnik będzie zobowiązany zapłacić. W artykule omówiono ideę pobierania opłat drogowych, przedstawiono kraje używające czytników drogowych do pobierania opłaty oraz wykorzystujące systemy bezczytnikowe, jak również używające kilku różnych systemów poboru opłat drogowych. Planując przejazd przez kilka krajów należy uwzględnić różne opłaty, może to być nie tylko opłata za przejechane kilometry, ale również przykładowo opłata za przejazd tunelem, mostem, czy przeprawę promową. Wszystkie te zagadnienia zostały przedstawione w artykule.

References

1. Rolbiecki R., Wojewódzka-Król K., Infrastruktura transportu, Gdańsk 2009.
2. Dyrektywa 1999/62/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz.U. L 187 z 20.7.1999).
3. ASFINAG, https://www.asfinag.at/contact/.
4. Opłaty za drogi specjalne w Austrii, https://www.go-maut.at/portal/portal/__acportlet0x2proxyPortlet!magnolia:2:nohead?at.asfinag.selfcare.web.proxyURL=http%3A%2F%2Fpr-cda.go-selfcare.asfinag%3A9355%2Fcda%2Fpl%2Fdms%2FTarife-2018%2FPL%2FGO-Maut-Tarife-2018-Streckenmautabschnit-te_PL%2FGO%2520Taryfa%25202018%2520Odcinkach%2520z%2520oplata%2520specjalna.pdf.
5. ZMPD, https://uslugi.zmpd.pl/oplaty-drogowe/austria/.
6. French motorway company website, http://www.autoroutes.fr/en/credits-legal-information.htm.
7. SFTRF, http://www.sftrf.fr/fr/index.aspx.
8. Autopistas, https://www.autopistas.com/en/contacta-con-nosotros.
9. Toll Collect, https://www.toll-col-lect.de/pl/toll_collect/unternehmen/ueber_uns/fakten___zahlen/fakten___zahlen.html.
10. System elektronicznego poboru opłat, https://emyto.sk/pl/etoll/etc-system.
11. Skytoll, http://www.skytoll.com/#kontakt.
12. Maanteeamet, https://teetasu.ee/payment.
13. Eurovignettes, https://www.eurovignettes.eu/portal/pl/welcome?reset=true.
14. Ministerstwo Transportu Litwy, https://pirkti.keliumokestis.lt/purchase/cart.xhtml.
15. Ministerstwo Transportu Łotwy, https://www.lvvignette.eu/booking.
16. Roviniete, https://www.roviniete.ro/en.
17. Informacja Ministerstwa Transportu Wielkiej Brytanii, https://www.gov.uk/government/collections/hgv-road-user-levy.
18. Croatian Motorways Maintenance and Toll Payment Ltd., http://hac.hr/en/contact-0.
19. Toll Card, http://www.tollcard.pt/fetcwcm/wcmservlet/en/home/index.html.
20. Elektroniczny system poboru opłaty drogowej, https://hu-go.hu/articles/article/sposoby-zapaty.
21. Włodarski G., Koszty w transporcie drogowym. W: Zarządzanie logistyczne, Kolasińska-Morawska K. (red.), Łódź 2014.
22. Rolbiecki R., Wojewódzka-Król K., Infrastruktura transportu, Gdańsk 2009.
Published
2018-12-27
Section
Logistyka/Logistics