Bezpieczeństwo w lotnictwie - sytuacje krytyczne w aspekcie teorii analizy subiektywnej

Safety in aviation - critical situations in the aspect of the theory of subjective analysis

  • Krzysztof Szafran Instytut Lotnictwa
Keywords: bezpieczeństwo lotu, podejmowanie decyzji, systemy aktywne

Abstract

W artykule omówiona została jedna z hipotez postawionych przez prof. Kasjanowa W.A. w publikacji [2] dotycząca teorii podejmowania decyzji w sytuacjach zagrożeń. Rozwijana w ostatnich latach metodologia określenia prawdopodobieństwa wystąpienia sytuacji niebezpiecznej, wykorzystująca analizę subiektywną, a w szczególności funkcję entropii, co daje nowe spojrzenie na subiekta, jako decydenta odpowiadającego za bezpieczeństwo w strukturze systemu aktywnego. W poniższej publikacji podjęto próbę zasygnalizowania zagadnień dotykających pogranicza różnych obszarów wiedzy takich jak matematyka, psychologia, teoria informacji. Analogicznie do teorii informacji, gdzie przez matematyka-informatyka Claude E. Shannona wprowadzone zostało probabilistyczne pojęcie funkcji entropii, istnieje możliwość wyznaczenia wartości entropii w rozważaniach dotyczących teorii wyboru, co bezpośrednio związane jest z podejmowaniem decyzji w sytuacjach krytycznych. W niektórych pracach, które przytoczono w referacie nazwano funkcję określającą decyzję subiekta „entropią subiektywną”. Jest ona ściśle związana z pojęciem wartości informacji posiadanej przez subiekta podejmującego decyzję.  Spróbowano pokazać, jak wykorzystanie zasady maksimum

References

1. Aicraft Safety- accident investigations, analyses & aplications. Shari Stamford Krause. ISBN 0-07-140974-2 McGraw-Hill - 2003. – 483s.
2. Kasianov Vladimir– SUBJECTIVE ENTROPY OF PREFER-ENCES – ISBN 978-83-63539-08-5, Institute of Aviation Scientific Publications, Warsaw 2013. – 644s.
3. Kasyanov V., Szafran K., Goncharenko A. „Control in a Hierarchical Active System on the Basis of Entropy Paradigm of Subjective Analysis”. Transaction of the Institute of Aviation. 237 Nr 4. pp. 30–38. 2014
4. Kasyanov V., Szafran K., Goncharenko A. „Modeling of Control in a Hierarchical Active System on the Basis of Entropy Paradigm of Subjective Analysis”. Transaction of the Institute of Aviation. Nr 237 (4). pp. 39–48. 2014
5. Szafran K. „Bezpieczeństwo lotu – zasada maksymalnej entropii”. Bezpieczeństwo na lądzie, morzu i w powietrzu w XXI wieku. Сzasopisma naukowe pod redakcją J. Zboiny. – Centrum Naukowo Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej. – Józefów, s. 247–251. 2014
6. Wiśniowski W., „Specjalizacje Instytutu Lotnictwa. Przegląd i wni-oski”. Transaction of the Institute of Aviation. Nr 235 (2). pp. 7–16. 2014
7. Szafran K. Pągowski Z., (2017) “Efficient and Extremely Fast Transport including Search and Rescue Units Using Ground Ef-fect”. MARINE NAVIGATION; Marine navigation & safety of sea transportation. ISBN: 978-1-138-29762-3, eISBN:978-1-315-09913-2 pp.305-310
8. Касьянов В.А., SZAFRAN K. «БЕЗОПАСНОСТЬ ПОЛЕТОВ КАК ОБЪЕКТ СУБЪЕКТИВНОГО АНАЛИЗА» УДК 687.157.017; «Восточно-европейский журнал передовых технологии» - Харков. Nr. 214 – s. 47 - 54. 2012
9. Kasyanov V., Szafran K., „Some hybrid models of subjective analysis In the theory of active systems”. Transaction of the Institute of Aviation. Wydawnictwa Naukowe Instytutu Lotnictwa. ISSN 0509-6669 240 Nr 3. s. 27–31. 2015
10. Касьянов В.А., Szafran K. „Принцип максимума субъективной энтропии в задачах безопасности активных систем”. Искусственный интелект. Интеллектуальные системы: Международная научно-техническая конференция, 23-27 сентября 2013 р.: тези доп. – Донецк,. c. 15–25. 2013
11. Kasyanov V.A., Szafran K., Goncharenko A., Shipitiak T., „Entropy Paradigm in the theory of Hierarchical Active Systems. Elements of Conflict Theory”. Transaction of the Institute of Aviation.Wydawnictwa Naukowe. № 5–6 (232–233). – s. 115–128. 2013
12. Pągowski Z.T. & Szafran K., „Ground effect” Inter-Modal Fast Sea Transport. Trans Nav the International Journal on Marine Navigation and Safety of Sea Transportation. DOI 10.12716/1001.08.02.18 vol. 8 nr 2 pp 317 – 320, 2014
Published
2018-12-19
Section
Bezpieczeństwo i Ekologia/Safety and Ecology