Analiza niesprawności urządzeń odsiarczania

Analysis of failure of suspension devices

  • Marek Wiśniewski Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu, Wydział Mechaniczny
  • Jan Ciecieląg Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu, Wydział Mechaniczny
Keywords: odsiarczanie spalin, absorber, pompa

Abstract

W artykule omówiony został zarys problemów eksploatacyjnych instalacji odsiarczania spalin metodą mokrą w elektrowni węglowej na węgiel kamienny.

References

1. Jagusiewicz A., Historia rozwoju polityki i strategii ochrony powie-trza w regionie EKG ONZ w ramach implementacji Konwencji w sprawie transgranicznego zanieczyszczenia powietrza na dalekie odległości w „25 lat implementacji Konwencji EKG ONZ w sprawie transgranicznego zanieczyszczenia powietrza na dalekie odległości”, Biblioteka Monitoringu Środowiska, 20041. Nowak J., Bezpieczeństwo samochodów i ruchu drogowego, WKiŁ, Warszawa 2004.
2. Degórska A. pod kierunkiem dr hab. J. Bartnickiego, Kompleksowa analiza stężeń związków zakwaszających w powietrzu i opadach oraz ich depozycji na stacjach EMEP w Polsce, Warszawa/Wrocław, 2007
3. Kuropka J. Oczyszczanie gazów odlotowych z zanieczyszczeń gazowych, Urządzenia i technologie, Politechnika Wrocławska, Wrocław, 1991
4. Warych J., Oczyszczanie gazów. Procesy i aparatura, WNT, Warszawa, 1998
Published
2018-12-21
Section
Eksploatacja i Testy/Exploitation and Tests