Wpływ barwy nadwozia chłodniczego na jego parametry cieplne

Influence of the color of the refrigeration body on its thermal parameters

  • Karolina Perz Politechnika Poznańska, Wydział Inżynierii Transportu
  • Łukasz Mamoński Politechnika Poznańska, Wydział Inżynierii Transportu
  • Aleksandra Rewolińska Politechnika Poznańska, Wydział Inżynierii Transportu
Keywords: nadwozie chłodnicze, współczynnik przenikania ciepła, barwa nadwozia chłodniczego

Abstract

W artykule omówione zostało zagadnienie wpływu barwy nadwozi chłodniczych na parametry cieplne izolacji. Przeprowadzono badania gęstości strumienia ciepła przepływającego przez okładziny metalowe, a następnie na ich podstawie obliczono ich współczynnik przenikania ciepła. W dalszej części artykułu przeanalizowano wpływ barwy nadwozia na przewodność cieplną ścianki trójwarstwowej składającej się z izolacyjnego rdzenia (styropian) i dwóch zewnętrznych okładzin o różnej barwie. Na podstawie uzyskanych wyników można stwierdzić, że barwa nadwozia wpływa na wartość przenikającego przez nie ciepła.

References

1. Umowa o międzynarodowych przewozach szybko psujących się artykułów żywnościowych i o specjalnych środkach transportu przeznaczonych do tych przewozów (ATP)
2. http://www.romanek.pl/oferta/hale-magazyny/plyta-warstwowa
3. Góral D., Kluza F., Kozłowicz K., Bilans strat ciepła naczepy chłodniczej jako podstawa do prawidłowego doboru agregatu chłodniczego, Acta Sci. Pol., Technica Agraria 12(1-2) 2013
4. Cengel Y.A., Heat & mass transfer: a practical approach. Tata McGraw-Hill Education, 2007
5. Kwaśniowski S.(red): Pojazdy Izotermiczne i Chłodnicze, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 1997
Published
2018-12-21
Section
Eksploatacja i Testy/Exploitation and Tests