Zastosowanie sztucznej inteligencji w procesie wsparcia decyzji armatora przy zarządzaniu załogami maszynowymi statków w aspekcie bezpieczeństwa żeglugi

Application of artificial intelligence in the process of supporting the ship owner's decision in the management of ship machinery crews, in the aspect of shipping safety

  • Zbigniew Łosiewicz Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Wydział Techniki Morskiej i Transportu
  • Dariusz Pielka Wyższa Szkoła Bankowa w Szczecinie, Wydział Ekonomiczny
Keywords: sztuczna inteligencja, system ekspercki, wsparcie decyzji, zarzadzanie załogami statków

Abstract

W artykule omówiony został problem wpływu poziomu kompetencji załóg, w tym załóg maszynowych statku na wielkość strat eksploatacyjnych oraz występowanie awarii. Błędy popełniane na wyższym poziomie decyzyjnym, generują w wyniku błędnych decyzji w eksploatacji statku poważne konsekwencje, do utraty statku włącznie. Wyższy poziom kwalifikacji obniża prawdopodobieństwo niewłaściwej eksploatacji statku równocześnie podnosząc poziom bezpieczeństwa żeglugi, której statek jest uczestnikiem.

Systemy ekspertowe są nowoczesnym narzędziem mogącym wspomóc i zautomatyzować podejmowanie decyzji na morzu jak wspomóc armatorów w doborze kompetentnych załóg pokładowych i maszynowych.

W artykule, jako przykład możliwości zastosowania sztucznej inteligencji przedstawiono założenie systemu ekspertowego, mającego za zadanie wsparcie armatora przy zarządzaniu załogami maszynowymi statków w aspekcie bezpieczeństwa żeglugi

References

1. A dual Future. Danish Maritime Training, July/August 2004,
2. Dz. U. 05.47.445 z dnia 24 marca 2005,
3. Łosiewicz Z.: Wpływ czynnika ludzkiego na bezpieczną eksploatację statku w aspekcie różnych faz życia statków, Technika Trans-portu Szynowego Nr 12/2015.
4. Łosiewicz Z.: Przykładowe uszkodzenia na statkach morskich spowodowane drganiami – w aspekcie stochastycznych warunków eksploatacyjnych i ich wpływ na bezpieczeństwo statku, Technika Transportu Szynowego Nr 12/2015.
5. Łosiewicz Z.: Bezpieczeństwo pracy na morzu - weryfikacja kompetencji załóg w realnych warunkach zagrożenia pożarowego statku, Autobusy. Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe Nr 6/2016.
6. Łosiewicz Z. Banaszek A.: Węzły funkcjonalne okrętowego silnika spalinowego wolnoobrotowego wodzikowego jako źródła drgań, Autobusy. Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe Nr 6/2016, s. 986-988.
7. Łosiewicz Z., Cioch W., Drgania na statku morskim – W aspekcie bezpieczeństwa eksploatacyjnego, Technika Transportu Szynowego Nr 12/2015.
8. Łosiewicz Z., Kamiński W., Practical Application of Ship Energy Efficiency Management Plan, Logistyka Nr 3/2014.
9. Łosiewicz Z., Mironiuk W.: Ocena bezpieczeństwa statków handlowych różnych typów w warunkach morskich - wg przyjętych kryteriów, Technika Transportu Szynowego Nr 12/2015.
10. Marine Accident Investigation Branch, Safety Study MAIB czer-wiec 2004
11. Rothblum A. .: Human Error and Marine Safety, U.S.Coast Guard research& Development Center, www.uscg.mil, 2005
12. https://www.agcs.allianz.com/assets/PDFs/Reports/AGCS_Safety_Shipping_Review_2018.pdf
13. STCW 78/95 CHAPTER II (Master and deck departament) , CHAPTER III (Engine department)
14. www.imo.org.uk
15. www.tbs-sct.qc.ca
Published
2018-12-18
Section
Bezpieczeństwo i Ekologia/Safety and Ecology